Jak jsme si povídali na vsetínském Barcampu o vztahu dat pro vyhledávače zboží s ostatními marketingovými metodami


Čtvrtý vsetínský Brcamp byl super! Veliký dík patří Michalu Bergovi a celému jeho týmu. Pan Mergado děkuje! S Michalem Janíkem jsme zde měli konferenční premiéru – tedy premiéru jsem měl já. A rád bych vám řekl, o čem jsme si povídali.