Práce s pravidly

Pravidla aplikujeme na vytvořený výběr nebo na všechny produkty. Jak vytvořit výběr jsme si ukázali dříve, teď zmíníme jednotlivá pravidla a ukážeme si, co umí.

Pro tvorbu pravidla klikněte v záložce pravidla na tlačítko VYTVOŘIT PRAVIDLO.Přepsat

Jedno z nejčastěji používaných pravidel.
Tímto pravidlem přepíšete původní hodnoty elementu. Nápříklad máte uložený výběr zboží, kde je MANUFACTURER (čili výrobce) Bosch Technologies. Víme, že správný název je Bosch, čili si dáme "vytvořit pravidlo", pojmenujeme si ho dle libosti, vpravo zaklikneme uložený výběr Bosch Technologies, typ pravidla "přepsat" element "MANUFACTURER" a nová hodnota je Bosch.

Najít a nahradit

Velmi užitečné pravidlo, kterým můžete například odstaňovat nežádoucí obsah v elementech.
Může se stát, že vám eshop generuje v názvech produktu něco navíc. Například bunda se může jmenovat: Hannah Attaley na eshopu shop.cz. Vytvoříte si pravidlo, které vybere text „na eshopu shop.cz“ a nahradíte jej prázdnou hodnotou. Toto pravidlo vám všechny tyto řetězce „na eshopu shop.cz“ ve vybraném elementu smaže.

Hromadná úprava kategorií

Jelikož spousta eshopů používá svoje značení kategorií a Heureka má jasnou specifikaci, vytvořili jsme pravidlo, které vám úpravy kategorií ulehčí. Pokud máte například vaši kategorii „Fotoaparáty“, což je neúplná cesta, napište ji do levého sloupce. Našeptávač vám poradí přesné znění vaší kategorie. Do pravého sloupce začnete psát a našeptávač vám poradí dostupné kategorie Heureky. V tomto případě: Elektronika | Foto | Digitální fotoaparáty
Pak přidáte řádek a můžete pokračovat v úpravě dalších kategorií. Díky přidaným řádkům lze vše uložit jako jedno pravidlo, což ušetří kus práce.
 

Tip: Lze využít i neúplný vstupní odkaz – například máte v eshopu několik kategorií pro USB Flash disky podle jejich velikosti, ale Heureka má pro tyto disky jen jednu kategorii.
Vaše kategorie jsou Počítače | USB disky | 4GB, další Počítače | USB disky | 8GB a tak dále. Na vstupní hodnotu tedy dáte  Počítače | USB disky a Mergado vám vyhledá všechny kategorie náležící pod ni. Výstupní hodnotou bude tedy: Elektronika | Počítače a kancelář | Počítačové příslušenství | USB Flash diskySkrýt produkt

Skrývání zboží, které není při prodeji na srovnávačích konkurenceschopné je cesta, jak ušetřit na nákladech. Klienti toho využívají například u zboží, které má dlouhou dobu dodání. Pokud jej má konkurence skladem a za podobnou cenu, těžko jej zákazník nakoupí u vás. V praxi tedy uděláme výběr na zboží s hodnotou DELIVERY_DATE větší než (například) 10. A aplikujeme na něj skrývací pravidlo.

Chytré stanovení nabídek za prokliky

Nabídka vhodné ceny za proklik je velmi zásadní pro dobré výsledky inzerce.

Tohoto pravidla máme tři typy:
Minimální cena prokliku – toto pravidlo zohlední minimální ceny za proklik pro zboží v jednotlivých kategoriích a vy můžete navýšit tuto cenu o libovolnou částku. Pro zprovoznění tohoto pravidla je nutné vložit do Mergada URL statistického XML. Adresu naleznete zde.
Ceny zboží – tímto pravidlem si určíte procentuální hodnotu z ceny zboží, kterou chcete nabídnout za proklik. Na konkrétním případě to bude vypadat tak, že produkt za 500Kč bude při nastavení CPC na 1% nabízet cenu za proklik 5Kč.
Pokud bude hodnota nabídky nižší než je přípustná výše v dané kategorii, nastaví se automaticky minimální validní hodnota.

Pravidla Zkrátit, Změnit velikost písmen nebo Zaokrouhlit jsou velmi jednoduchá a intuitivní. K jejich funkci netřeba nic zvláštního dodávat.

Nastavit UTM paramentry v URL – toto pravidlo, které vám pomůže označit URL pro Google Analytics NEDOPORUČUJEME POUŽÍVAT. Pokud se ptáte proč a jak, zde je vše vysvětleno: http://www.mergado.cz/google-analytics

Odstranit HTML značky z popisu
Pravidlo, které je součástí aplikace Repairman. Nezřídka se stává, že popisek produktu (element <DESCRIPTION>) obsahuje zakázané HTML znaky. Vlastně jde takový nepořádek ve špičatých závorkách, který který v popisku nemá co pohledávat a toto pravidlo vás jej zbaví.

Výpočet
Pomocí Mergada lze nastavit i výpočty (sčítání, odčítání, násobení, dělení, práci se závorkami i proměnnými). Kompletní informace o tom, jak na početní operace v Mergadu naleznete zde:

Hromadné nastavení nabídek za prokliky
Aby člověk nastavil svému e-shopu v Mergadu nabídky za prokliky, potřeboval k tomu někdy i desítky různých pravidel. Nově jsem připravil pravidlo, které tuto práci zjednoduší. Bližší informace naleznete v tomto článku.

Nastavení ceny dopravy
Cena dopravy je klíčovou konkurenční zbraní e-shopů inzerujících na Heurece. Toto pravidlo vám pomůže lehce nastavit ceny dopravy přesně podle vašich potřeb.
Detaily k pravidlu zde.Nastavení parametrů zboží
Parametry PARAM hrají klíčovou roli v inzerci na Heurece. Řada e-shopů je přitom v XML neuvádí, nebo je uvádí chybně. Připravil jsem proto nové pravidlo, kterým nastavíte parametry jednodušeji.

Více informací o pravidle naleznete zde:


Obrazový filtr – toto pravidlo se nám trošku minulo účinkem. Ale pokud pro něj najdete využití, tak jedině dobře :)

 

Pořadí pravidel

Pravidla se aplikují odshora dolů, čili pokud se některá vaše pravidla ve svých funkcích překrývají, pak konečné slovo má to, které je zobrazeno níže. Pořadí pravidel lze libovolně měnit jejich přetažením myší.

Pravidla můžete také stopnout (pravidlo zůstane nefunkční dokud jej zase nespustíte), editovat (dodatečně upravit), duplikovat nebo smazat.

 

Aplikace pravidel

Pro provedených úpravách (ať už manuálních nebo pomocí pravidel) je nutné potvrdit provedené úpravy pomocí tlačítka APLIKOVAT PRAVIDLA. Takto se v Mergadu zpracují provedené úpravy a vy si je můžete zkontrolovat v záložcre produkty.

Po aplikaci pravidel se čeká na automatickou synchronizaci, která vaše nová data pošle do vyhledávačů zboží. Pokud potřebujete, aby se změněná data propsala co nejdříve, vynuťte si synchronizaci ručně v záložce nastavení kliknutím na přegenerování exportu.

Stejný postup použijte v případě, že na vstupu feedu proběhly rozsáhlé změny například v cenách a je žádoucí, aby se aktuální data okamžitě propsala.

Provedené změny si poté stáhne vyhledávač zboží.