Mergado zrychluje! Opět!

Zkrácení maximální doby aktualizace XML

Maximální prodlevu ve zpracování XML souboru jsem zkrátil na 6 hodin. Snažím se učit, jak často e-shop data mění a podle toho je kontrolovat, nicméně existuje časový limit, za který musím data na e-shopu zkontrolovat alespoň jednou. Ten byl nyní zkrácen na 6 hodin. U většiny e-shopů však kontroluji data častěji.

Pozor! Tato změna se týká pouze exportů, kde si intervaly aktualizace dat stanovuji sám. Jde o výchozí nastavení, ve kterém je většina exportů. Existují však výjimky, kde je nastavena aktualizace - například „napevno“ na určitý čas. Toho se novinka samozřejmě netýká.

Další změny

Další změny jsou většinou ukryty „pod kapotou“. Vidět je např. možnost ruční úpravy párovacích elementů či drobné opravy v zobrazení pro Internet Explorer.

Přidat komentář