Tipy pro práci s výběry zboží

O výběrech zboží

Na stránce Produkty můžete v Mergadu vytvářet výběry zboží. De facto jsou to skupiny položek zboží. K čemu se to hodí? Třeba k tomu, že ke každému výběru můžete vytvářet pravidla. Ta následně například upraví hodnoty elementů, naplní nové hodnoty aj. Tato pravidla fungují automaticky. Výhoda je tedy v tom, že pokud například pomocí pravidla nastavíte nabídku za proklik MAX_CPC 2 Kč pro všechno zboží s cenou PRICE_VAT vyšší než 1000 Kč, tak když do e-shopu naplníte nové zboží, které tuto podmínku splňuje, Mergado mu novou nabídku za proklik nastaví automaticky, bez vašeho zásahu.

Jak vytvářet výběry zboží

Základem je formulář na stránce Produkty. V „jednoduchém rozhraní“ si můžete výběry vyklikat. Vyberete vždy element, operátor a nastavíte hodnotu podmínky. Následně odešlete. Po zkontrolování si můžete výběr uložit.

Elementy ve výběrech

Na výběr máte ze všech elementů, které jsou buď ve vašem vstupu XML z e-shopu, nebo jsou vytvořeny Mergadem. Pro snazší práci umožňuje select box filtrování. Stačí začít psát název elementu viz náhled níže.

Výběr zboží v Mergadu

Operátory

Operátory definují způsob, jakým bude Mergado při výběru položek zboží s podmínkou pracovat. Aktuálně umí následující operátory:

 • Obsahuje regulární výraz, vybere položky, které v elementu obsahují vámi uvedený text. Podporuje regulární výrazy, ale to je vychytávka pro hodně zkušené uživatele.
 • Neobsahuje regulární výraz, opak předchozího operátoru, tedy vybere položky zboží, které daný text NEobsahují.
 • Je rovno, vybere hodnoty, které se rovnají např. uvedenému číslu.
 • Není rovno, opak předchozího operátoru
 • Menší neb rovno než, vybere hodnoty, které jsou menší nebo rovny uvedenému číslu.
 • Větší nebo rovno než, opak předchozího operátoru
 • Menší než, vybere hodnoty menší než vámi uvedené číslo.
 • Větší než, opak předchozího operátoru
 • Je obsažen ve výpise, vybere hodnoty podle výčtu. Podrobně je tento operátor popsán zde v popsíu operátoru IN a zde je nedávná novinka v práci s operátorem IN.
 • Není obsažen ve výpise, opak předchozího operátoru

Pokročilé rozhraní

Zatímco základní rozhraní umožňuje zadat podmínku jedinou, pokročilé rozhraní umožňuje podmínky zadávat textovým zápisem a skládat je k sobě pomocí:

 • operátoru OR, znamená „nebo“, tedy zboží je vybráno pokud splňuje alespoň jednu z podmínek
 • operátoru AND, zboží je vybráno, pouze pokud splňuje obě podmínky současně
 • závorek, přiřazují k sobě výrazy, které k sobě patří

Více napoví následující příklad:

(MANUFACTURER ~ "Adidas" OR MANUFACTURER ~ "Nike") AND PRICE_VAT > "100"

vybírá zboží od výrobců Adidas nebo Nike, které stojí víc než 100 Kč včetně DPH.

Jak pracovat s výběry zboží

Výběry položek zboží jsou velmi mocné. Umožňuj spojovat výrobce, kategorie zboží, ceny i další elementy do výběrů tak, že umožní zboží rozdělit na skupiny velice přesně. Následně už lze s uloženými výběr pracovat pomocí pravidel. Třeba nastavením nabídek za prokliky, doplněním cen dopravy, parametrů ale i mnoha jinými způsoby.

Vyzkoušejte si to přímo v Mergadu >

 

Přidat komentář