Změny dostupnosti v Google Merchants

Dostupnost / availability

Nejzásadnější změnou je v elementu dostupnosti čili [availability]. Hodnota tohoto elementu pro zboží na objednávku [available for order] byla zcela zrušena. Namísto ní se má uvádět hodnota na skladě[in stock]. Pokud tedy zboží na skladě opravdu máte nebo jste schopni jej v nejbližší době dodat, vždy uveďte hodnotu [in stock]. Nově zde Google zařadil element [availability date], jímž informujete zákazníky o datu, kdy ten který produkt bude k mání.

Co se informací k dostupnosti týče, vy, kteří používáte Mergado, se novými změnami v tomto elementu nemusíte zabývat. Již jsme je implementovali do převodníku, který to vyřeší za vás.

Odkaz na mobilní verzi webu / mobile link

Novinkou mezi elementy je element [mobile link], který nahradí element [link], pokud se na stránku prokliknete z mobilního zařízení. Význam této novoty oceníme, pokud se zákazníci vyhledávačů přesunou na mobilní platformy, jak odhadují někteří marketéři.

Další novinky

Pár dalších novinek naleznete v nápovědě Google nákupů zde.

Termín nasazení novinek

Výše popsané změny je vhodné zapracovat již nyní. Deadline pro tyto úpravy je 30.9.2014. Po uvedeném datu Google přestane uznávat dříve platné hodnoty elementů.

Přidat komentář