Developers

O vývoji aplikací do Mergado Store

Mergado je platforma, která spojuje marketingové specialisty e-shopů s vývojáři aplikací. Jejich používání umožňuje navyšování tržeb e-shopů na vyhledávačích zboží. Na této stránce se dozvíte, jak se stát vývojářem aplikací pro Mergado Store a jak si tímto způsobem vydělat.

Jak pomáhá Mergado vývojářům aplikací

Technologicky 

Dodává AppCloud, ve kterém aplikace běží, mocné API poskytují data a nástroje, jak dostat aplikace do uživatelského rozhraní Mergada. Tyto nástroje zásadně zrychlují vývoj. 

Obchodně

Mergado zajistí inkaso ceny aplikace od uživatelů. 70 % z částky zaplacené zákazníky vyplatí vývojáři. Cenu vyplácí dlouhodobě. Poplatek 30 % z ceny aplikace využije Mergado na provoz a další rozvoj platformy. 

Marketingově

Tým Mergada pomáhá informovat uživatele o nových aplikacích prostřednictvím blogu, e-mailingu a dalších nástrojů. Tím pomáhá navyšovat počet platících uživatelů kvalitních aplikací. 

Proč vyvíjet pro Mergado Store

  • Rychlý vývoj a nástroje pro práci s velkým objemem dat.
  • Nepotřebujete obchodníky, marketéry, stačí vytvořit kvalitní aplikaci a zbytek zajistí Mergado.
  • Pomoc při zaškolení, návrhu aplikací, řešení problémů. 
  • Dlouhodobé inkaso ceny.

Dokumentace pro vývojáře

Na stránkách pro vývojáře aplikací najdete:

Začni vyvíjet pro Mergado Store

Kontaktujte nás. Dohodneme se na dalším postupu.