Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Základní shrnutí

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Mergado technologies, s. r. o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Mergado technologies, s. r. o., se sídlem Pavlovská 502/12, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 035 70 061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 85012 (dále jen jako „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Pavlovská 12, 623 00, Brno, adresa elektronické pošty mergado@mergado.com, telefon +420 608 44 00 67.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍM ZÁKLADEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je čtyři (4) roky od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním pro tento účel, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující v souladu s pokyny správce marketingové služby pro správce (zpracovatelé osobních údajů).
 2. Pro zpracování vašich osobních údajů využíváme e‑mailingové služby společnosti MailerLite Limited. Tato společnost má sídlo v Irsku, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, nicméně je součástí holdingu společnosti MailerLite, Inc., se sídlem ve Spojených státech amerických, 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104 – 5401. Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, e‑mailová adresa, IP adresa, informace o Vámi objednaných produktech, apod.) mohou být této společnosti předávány. Ochrana Vašich osobních údajů je zaručena standardními smluvními doložkami v souladu s rozhodnutím Evropské komise a dodatečnými zárukami spočívajícími v tom, že Vaše osobní údaje jsou uloženy pouze na území Evropské unie a jejich bezpečnost je garantována mezinárodně platným standardem ISO 27001. Další informace jsou dostupné zde: https://www.mailerlite.com/legal/data-processing-agreementhttps://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každé zprávě obchodního sdělení zasílané správcem nebo napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce: mergado@mergado.com.
 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
 5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Mergado technologies, s. r. o.

 

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2024.

 

Starší verze souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů platné do 31. 1. 2024 (pdf)