PyCon CZ

PyCon CZ je hojně navštěvovaným, každoročním setkáním pro komunitu Python v České republice. Zaměřuje se na podporu lidí, kteří se učí, vyučují a inovují s Pythonem v České republice a okolní EU.

Odborné články o akci PyCon CZ:

PyCon, Mergado

Py...co? Pokud se takhle ptáte, nejspíš nepatříte mezi příznivce programovacího jazyku Python, kteří se na konci října sešli v Brně na konferenci PyCon CZ. Ta se tu konala již podruhé a spolu s dvěma stovkami dalších se jí zúčastnili i vývojáři z Mergada. Následující řádky se tedy věnují poznatkům a dojmům z akce (a jsou srozumitelné i pro ty, kteří Pythonu nerozumí).

04.11.2016