Zboží.cz oznámilo novou funkci. Jde o podporu nového elementu EXTRA_MESSAGE, který může obsahovat některou z pevně definovaných hodnot. Za základě toho Zboží.cz vypíše v detailu zboží informace viz následující tabulka:

Hodnota EXTRA_MESSAGE Text zobrazovaný na Zboží.cz
extended_​warranty Prodloužená záruka
free_​accessories Příslušenství zdarma
free_​case Pouzdro zdarma
free_​delivery Doprava zdarma
free_​gift Dárek zdarma

Význam např. informace o dopravě zdarma je zřejmý. Ukažme si proto jak tuto novinku „naklikat“ za pár minut v Mergadu.

Jak doplnit EXTRA_MESSAGE do XML pro Zboží.cz

Pro náš příklad předpokládejme, že XML pro Zboží.cz element EXTRA_MESSAGE zatím neobsahuje a že alespoň část zboží, s některým z benefitů, lze identifikovat, např. dle kategorie, názvu či obsahu textového popisu DESCRTIPTION.

1) Vytvořte nový element EXTRA_MESSAGE

V Části Pravidla –> Upravit elementy vytvořte nový element viz následující ukázka (podrobnější vysvětlení ve článku o tvorbě nového elementu v XML pro vyhledávače zboží).

2) Vytvořte pohled na zboží

Vytvořte pohled na zboží, který zobrazí zboží s daným benefitem. V našem případě obsahuje textový popis DESCRIPTION uvedeného zboží text „doprava zdarma“. Způsobů jak toto zboží vyhledat ale může být více.

3) Vytvořte pravidlo pro naplnění elementu EXTRA_MESSAGE hodnotami

Vytvořte pravidlo, které naplní element EXTRA_MESSAGE obsahem.

Máte dotazy? Nedaří se vám tuto novinku v administraci Mergada „naklikat“? Napište mi na mergado@mergado.cz. Rád vám pomohu.