Jak v Mergadu fungují oprávnění?

Článek zveřejněn 22.07.2016

Jeden eshop, více správců

Pro práci v Mergadu je zapotřebí si vytvořit uživatelský účet. Samotný účet je vždy bezplatný, platí se pouze za registrovaný eshop, proto se nemusíte bát vyplnit fakturační údaje. Tuto volbu vyžadujeme pro případ, že byste pod svým účtem měl jakožto vlastník veden svůj eshop. Dříve se nám stávalo, že si klient založil účet na falešné fakturační údaje a když mu přišla faktura, divil se, co mu to posíláme za bludy. Čili fakturační údaje prosím vyplňujte pravdivě, vzájemně si tím ušetříme možné komplikace. Taktéž doporučujeme použít pro registraci email, který opravdu používáte. Není nic překvapivějšího, když vám pošleme upozornění o konci zkušební lhůty, případně pak fakturu na email, který nepoužíváte. Při neuhrazení je eshop vypnut a nejeden vlastník už se divil, proč tomu tak je, vždyť jsme mu žádnou fakturu neposlali... Poslali, bohužel však mail, který zadal při registraci, nepoužívá.


Uživatelský účet by měl být pro každého uživatele zvlášť. Je samozřejmě možné mít jeden "firemní", ale v praxi se lépe osvědčilo, když každý, kdo bude k eshopu přistupovat bude mít samostatný účet. Nehledě na to, že když například pracovník z firmy odejde, jednoduše mu přístup k eshopu smažete.

Pod uživatelským účtem lze mít libovolný počet eshopů. Pokud máte vícero eshopů, nemusíte si tedy zakládat více uživatelských účtů (pouze v případě, že každý eshop budete potřebovat fakturovat na jiné fakturační údaje). Při přidávání nového eshopu stačí pouze znovu kliknout na tlačítko Vytvořit export a zde vložíte adresu XML vašeho dalšího eshopu. Po nahrání se vám eshop objeví oddělený od ostatních eshopů. Jeho název bude detekován automaticky, a to z URL, na kterou odkazují odkazy z feedu.

Eshop

Eshop funguje v Mergadu jako samostatná jednotka. Můžete jej přesunout pod nového uživatele, můžete k němu přidávat další uživatele, můžete stávajícím uživatelům odebrat přístup nebo měnit oprávnění, a to všechno bez toho, aniž by se v datech vašeho eshopu cokoli změnilo.
Tedy pokud svůj eshop převedete na někoho jiného, převede spolu s ním i veškerá nastavení, které jste pro eshop pomocí Mergada vytvořili.

Úrovně oprávnění

V Mergadu fungují tři úrovně oprávnění:

Vlastník - člověk, který má přístup k eshopu, může cokoli měnit a zároveň se na fakturační údaje z jeho uživatelského účtu vystavují faktury

Zápis - zápis je oprávnění, s nímž můžete na eshopu v Mergadu cokoli měnit a upravovat. Nejčastěji se používá, pokud váš eshop spravuje někdo jiný než vlastník

Čtení - máte možnost procházet si eshop v Mergadu, ale není vám dovoleno nic měnit

K jednomu eshopu může mít přístup libovolný počet uživatelů. Vždy můžete nového uživatele pozvat kliknutím na ikonu panáčků u svého eshopu. Pak pošlete pozvánku na email. Po potvrzení emailové pozvánky získává pozvaný přístup k eshopu, a to přesně takový, jaký jste mu povolili. Pokud eshop v administraci ani po potvrzení pozvánky nevidí, nechť se odhlásí a opět přihlásí.

Fakturační období

S účtem souvisí i fakturační období. V praxi se jedná o to, jak často vám budeme posílat faktury. Protože je pro obě strany pohodlnější, když fakturace probíhá jednou za půl roku či za rok, tyto volby finančně zvýhodňujeme. Pokud si tedy zvolíte platbu pololetní, bude vám z celkové ceny faktury odečteno 10%. Při platbě na rok je úspora dokonce 20%. Fakturační období si můžete kdykoli změnit v nastavení účtu.

Smazání

V případě, že eshop již používat nechcete a smažete jej, zůstane v Mergadu váš uživatelský účet. Jak jsme již psali, je bezplatný, čili se v případě, kdy se rozhodnete Mergado využít někdy v budoucnu, pouze znovu přihlásíte. V případě, že chcete odstranit i svůj uživatelský účet, kontaktujte prosím naši podporu.

Shrnutí

  • Uživatelský účet a eshop jsou dvě oddělené části. K vašemu uživatelskému účtu (který je vždy bezplatný) lze přidat libovolný počet eshopů.
  • Stejně tak k vašemu eshopu lze přidat libovolný počet uživatelů
  • Každý pozvaný uživatel musí mít již před zasláním pozvánky vytvořen uživatelský účet v Mergadu.

Pro agentury

Agentury, které spravují inzerci svým klientům fungují běžně na dvou modelech oprávnění. Jedni fakturují klientům své služby včetně poplatku za Mergado. V takovém případě je eshop veden na agenturu a pokud má majitel eshopu zájem nahlížet do prováděných úprav, dostane oprávnění buď čtení nebo i zápisu, pokud má v plánu do inzerce zasahovat.

Druhým modelem je, že Mergado si platí klient sám, je tedy veden jako vlastník a agentura má oprávnění zápisu. Tento model se nám osvědčil trochu více, a to z toho důvodu, že pokud klient ukončí spolupráci s agenturou, může dále pokračovat ve využívání Mergada beze změny.

Přidat komentář