Přehled o tržbách v Mergadu? Žádný problém!

Článek zveřejněn 11.04.2017
XML feed standardně obsahuje informace o ceně produktu (s DPH), marže nebo nákupní cena ale většinou chybí. V případě, že výši marže pro různé skupiny produktů znáte, můžete pomocí vytvoření nového feedu ve formátu Mergadova statistického XML tuto informaci do feedu doplnit. Jak na to?
 
Celý postup si ukážeme na feedu pro Heureku. 
 
1) Z výstupního XML vašeho Heureka feedu vytvořte nový export – jako výstupní formát zvolte Mergadovo statistické XML.
 
 
 
2) V nově vzniklém feedu si vytvořte výběry pro jednotlivé skupiny produktů se stejnou marží (např. podle ceny, kategorie nebo výrobce), nebo importujte výběry produktů z feedu pro Heureku. Pozor, abyste mohli importovat výběry, je nutné si dopředu vytvořit v daném exportu ty elementy, podle kterých jste výběry vytvářeli! Například pokud jste produkty třídili podle kategorie, je nutné vytvořit element CATEGORYTEXT.

Jak importovat výběry do Mergada?

 
3) Pro jednotlivé výběry vytvořte výpočetní pravidla, která vám určí výši nákladů. Pravidlo se tedy bude týkat elementu MERGADO_COST. Výpočet může vypadat následovně:
 
(cena zboží s DPH/DPH)PRICE_VAT) * podíl nákladů 
 
 
4) Výstupní feed nahrajte do původního feedu pro Heureku jako nákladové XML – propojení nastavíte v Keychainu.
 
 
5) Začněte využívat výhody, které statistické informace o vašich tržbách přináší. Přehled najdete na stránce Analytika, data ze statistického XML využívá také aplikace Pricing Monitor a další. 
 
 

Přidat komentář