Profil agentury dabl.

Přijímáme nové klienty

Sme marketingový powerhouse, ktorý píše svoj vlastný príbeh vytvorením toho vášho.

Agentura byla certifikována dne 8. 3. 2023
Online marketing consultant

Adam Kacvinský

Certifikovaní partneři

E‑commerce, predaj a storytelling sú našimi doménami a dokážeme zastrešiť všetko v oblasti manažovania značky a jej produktov v online priestore.

Charakteristickou črtou našej firemnej kultúry je spôsob, akým pristupujeme k ľuďom, ktorí v našom mene tvoria a tiež k ľuďom, pre ktorých tvoríme. Vyznávame čestnosť, lojalitu a vzájomnú podporu a vyživujeme prostredie, ktoré čerpá z autentickosti a jednoty.

S našimi klientmi vytvárame rovnocenné vzťahy definované spoločným tvorením, v ktorých sa navzájom vyživujú naše spoločné ciele a dlhodobý rast. Spoločný úspech je tým jediným skutočným úspechom.

V duchu našej filozofie „Tvorené srdcom, schválené mysľou“ sme odhodlaní spoluvytvárať budúcnosť, kde spolupráca plodí úspech a kde sú osobné víťazstvá našich partnerov previazané s tými našimi.

Služby

  • Copywriting a E‑mailing
  • Grafika, tvorba videí a fotek
  • PPC
  • SEO
  • Sociální sítě
  • Tvorba webů a e‑shopů
  • Vstup na zahraniční trh
  • Webové a mobilní aplikace
  • Zbožové srovnávače