Profil agentury zgruntu online

Přijímáme nové klienty

Sme partia špecialistov so zameraním na PPC a webovú analytiku.

Agentura byla certifikována dne 22. 12. 2021

Certifikovaní partneři

Pri každom projekte začíname “od piky” (zgruntu), teda zberom dát a prípravou akvizičnej stratégie. Následne oslovujeme potenciálnych zákazníkov cez vyhľadávače a produktové platformy, nakupujeme priestor v relevantných cieľových skupinách (sociálne/​displej siete) a vyhodnocujeme kampane. Poskytujeme tiež strategické konzultácie (branding, UX, expanzia) a pri aplikácii pomáhame skúsenosťami z iných projektov. Ideme iba do dlhodobých spoluprác, v ktorých očakávame trojstrannú spokojnosť v sústave klient-agentúra-zákazník.