Mergadův průvodce V. - typy pravidel

Po úvodu do pravidel si pravidla představíme trochu blíže. Povíme si, jaké typy pravidel jsou v Mergadu k dispozici a uvedeme příklady, jak jednotlivé typy pravidel využít v praxi.

Co jsou to pravidla?

Pravidlo je automatický proces, který hromadně provede změny na konkrétní výběr produktů, podle toho, jaký typ pravidla jsme si zvolili.

Vytvorenie nového pravidlaVytvoření nového pravidla

Dostupné typy pravidel:

Záměrně zmíním jen typy, které jsou nejpoužívanější, resp. nemusí být na první pohled jasné, co mají provést. To znamená, že nebudeme psát, o tom, co je zaokrouhlení apod.

  1. Přepsat — základní typ pravidla, umožňuje zvolit jakýkoliv element a vyplnit jeho obsah tím, čím potřebujeme, samozřejmě včetně proměnných jako je zmíněno např. v minulém díle.
  2. Najít a nahradit - pokročilý a velmi užitečný typ pravidla umožní ve vybraném elementu najít jednu hodnotu/​řetězec slov/​cokoli, např.text zdarma (aktuálně např. na Heuréce již nepovolený benefit v názvu) a nahradit ho jinou hodnotou, v tomto případě nejlépe prázdnou hodnotou, čímž se daný text odstraní. Způsobů využití je více.
  3. Zkrátit — Typicky například — v Google Merchants jsou některé elementy omezeny jejich délkou. Zde jednoduše zadáte maximální délku textu v elementu a problém je vyřešen.
  4. Chytré stanovení CPC — bez ohledu na to, jaké produkty jsou ve výběru pro toto pravidlo, navýší CPC o minimum ceny za proklik pro jednotlivé kategorie Heureky *.
  5. Hromadně přejmenovat kategorie — vhodné např. při párování na Heurece. Postup je jednoduchý — pokud kategorie na vstupu obsahuje slovo, které zadáme, vyskočí nám našeptávač kategorií ze vstupního feedu a zvolíme danou kategorii. Na pravé straně je našeptávač kategorií daného porovnávače (podporovány jsou Heureka.cz/sk, Zboží.cz, Google Nákupy), kde si zvolíme vhodnou kategorii. Přidáním řádku akci zopakujeme podle počtu kategorií, které chceme upravit.

Hromadné premenovanie kategórií

  1. Hromadně přepsat elementy – zde si opět zvolíme element a následně vybereme různý počet výběrů a k nim přiřadíme, ke každému zvlášť, nové hodnoty daného elementu.

Hromadné prepísanie akéhokoľvek elementu

  1. Nastavit ceny za dopravu — jednoduše si naklikáme různé dopravce a následně zapíšeme cenu za dopravu podle toho, zda jde o platbu předem nebo dobírku.

Nastavenie ceny za dopravu

  1. Nastavit parametry produktů – obdobně jako u pravidla nastavení dopravy, nalevo si vybereme pomocí našeptávače parametry a napravo zadáme jejich hodnoty. Připomínám, že nesmíme zapomínat označovat i výběry, pro které chceme tyto změny aplikovat.

Nastavenie parametrov

      9. Automatické párování kategorií – jedno z nejnovějších pravidel pro Heureku, Zboží.cz, Google Nákupy a Facebook. Je to vlastně převodník kategorií mezi těmito formáty. Podstatné je však to, že na jeho správné fungování je třeba mít alespoň jeden feed optimalizovaný, co se týče kategorií, přesně podle některého porovnávače.

Např. máte správné kategorie pro Heureku, pravidlo se aplikuje a provede kategorie na ekvivalenty taxonomie Google Merchants apod.

Na jeden díl je to, myslím, informací až dost. Doufáme, že uživatelů, kterým stále dělá menší či větší potíže práce v Mergadu, příp. porozumění fungování pravidel, tento článek pomohl.

* Poznámka autora: Jelikož podmínky inzerce v různých reklamních systémech se liší, je proto zřejmé, že některá pravidla jsou určena pouze pro konkrétní typ reklamního systému.

Jakub Nožička

Kuba vám odpoví, když napíšete dotaz na Mergadovu českou podporu. Je také autorem řady článků a návodů. To proto, že ví, jaké trable řešíte nejčastěji. Když zrovna nepracuje pro Mergado hraje na basu s kapelou Ponk, se kterou získal hudební cenu Anděl.