Mergadův nový našeptávač a zobrazení skrytého zboží

Článek zveřejněn 12.02.2014

Nový našeptávač v poli pro zápis pravidel

Obrázek napoví nejvíc:

Ukázka našeptávače proměnných na stránce Nové pravidlo

Našeptávač proměnných v poli pro zápis pravidla.

Napíšete-li v textovém poli pro zápis pravidla znak „procento“, nově vyskočí našeptávací nabídka s přehledem proměnných, které můžete použít. Budete-li psát další znaky, nabídka se bude upřesňovat. Kliknutím do nabídky danou proměnnou vyberete. Tato novinka zjednoduší zápis proměnných do pravidel.

Nové zobrazení skrytého zboží

Zboží Mergadem skryté

Příklad položky zboží, která je na výstupu skryta.

Skryjete-li některé zboží pomocí pravidel tak, že ve výstupním XML není, nově se v Produktech vypíše takto. V praxi se skrývání zboží používá např. pro položky, u kterých není rentabilní za inzerci platit. Třeba pro jejich příliš nízkou cenu.

Vyzkoušejte si mé novinky,

věřím, že Vám práci usnadní.

Přidat komentář