Vytvoříte pravidlo v Mergadu, upravíte svoje data skrze některou z aplikací nebo nahrajete nové produkty do e‑shopu. A pak čekáte než se změny projeví. Čekat ale nemusíte!

Pro urychlení načtení změn máme v Mergadu tři možnosti – všechny z nich nejspíš znáte, pojďme se ale podívat na to, kterou se hodí kdy použít.

1) Aplikovat pravidla

Tlačítko najdete na kartě Pravidla. Pokud na něj kliknete, Mergado pouze aplikuje pravidla bez synchronizace produktů (tj. bez načítání nových dat z e‑shopu) a zároveň neprovede export změn do výstupního feedu. Veškeré změny plynoucí z aplikace pravidel tedy uvidíte pouze v Mergadu, aniž by byl ovlivněn výstupní feed. Tato volba se hodí při “ladění” pravidel, kdy potřebujete zkontrolovat, jak se např. nově vytvořená pravidla projeví na stávajících produktech a elementech v Mergadu, aniž byste chtěli ovlivnit výstupní feed.

2) Přegenerovat změněné

Tuto možnost najdete na kartě Nastavení. Mergado načte nová data z e‑shopu, následně aplikuje pravidla, ale POUZE na produkty změněné od minulého přegenerování a potom provede export dat do výstupního feedu. Tato volba se hodí, když uživatel potřebuje co nejrychleji promítnout změny do výstupního feedu, ale zároveň nechce kvůli pár provedeným změnám aplikovat pravidla na úplně celý feed. To ocení zejména správci či majitelé velkých feedů, kde tato volba šetří čas při přegenerování dat. Všechny tyto kroky se také provádí při automatických aktualizacích.

Co přesně znamená “produkty změněné od minulého přegenerování”?  Pokud dojde ke změně u produktu v Mergadu (např. manuální editací, změnou v apliaci, přidáním položky do feedu a pod.) Mergado si u takové položky zaznamená příznak “změněno” a po kliknutí na Přegenerovat změněné se bude těmto položkám věnovat. Ty, u kterých změny nenastaly, nechá být.

3) Přegenerovat vše

Druhá volba na kartě Nastavení. Mergado při ní načte nová data z e‑shopu, aplikuje pravidla na veškeré produkty a provede export dat do výstupního feedu. Tato volba se hodí, pokud chce uživatel co nejrychleji promítnout změny do výstupního feedu nebo když potřebuje vynutit aktualizaci také u produktů, které nebyly od minulého přegenerování změněné. Např. dochází u přegenerování k chybám, některá data nejsou aktualizovaná a jiné nestandardní stavy, kdy tato volba “přegenerovat vše” může problémy odstranit.

Na závěr ještě přehledné shrnutí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Šmajzrová

Katka se panu Mergadovi stará o české texty, hlídá aby jim bylo rozumět a aby vás bavily. Taky točí videa a webináře pro ty, kdo jsou spíš na obrázky než na texty. Mimo to ráda chodí po horách a čte.