Tvorba a optimalizace Google Shopping feedu pro e‑shop na WooCommerce

Lukáš Horák
27. 7. 2022
13 minut čtení

V reklamní a digitální agentuře ImperialMedia se již několik let věnujeme tvorbě e‑shopů a navazujícímu marketingu. Jedním z efektivních způsobů propagace je inzerce produktů v Google Nákupech. Abychom však mohli zboží na tomto kanálu inzerovat, musíme vytvořit správně strukturovaný XML feed s co nejpodrobnějšími informacemi o produktech.

V reklamní a digitální agentuře ImperialMedia se již několik let věnujeme tvorbě e‑shopů a navazujícímu marketingu. Jedním z efektivních způsobů propagace je inzerce produktů v Google Nákupech. Abychom však mohli zboží na tomto kanálu inzerovat, musíme vytvořit správně strukturovaný XML feed s co nejpodrobnějšími informacemi o produktech.

Tvorba kvalitního feedu začíná již při plnění produktů na web. Čím systematičtěji informace o produktech naplníte, tím kvalitnější XML feed dokážete generovat. Je tedy žádoucí vkládat k produktům co nejvíce relevantních vlastností, zadávat správně katalogová čísla apod.

V tomto článku rozebereme „případ ze života“, konkrétně e‑shop na WooCommerce s náhradními díly pro automobily, kde se klient v rámci úspory rozhodl naplnit zhruba 4 000 produktů svépomocí.

Jak správně plnit produkty

Abyste mohli nejen generovat kvalitní XML feedy, ale obecně prezentovali nabízené produkty v co nejlepším světle, musíte je do e‑shopu správně zaevidovat. Co přesně to znamená?

 • Název je základ: 
  • Měl by co nejstručněji a nejvýstižněji popsat, a zároveň identifikovat samotný produkt.
  • Neměl by obsahovat katalogové číslo ani výrobce.
  • Nesmí být závislý na kontextu, tzn. musí produkt identifikovat stejně dobře na e‑shopu i (nejen) v Google Nákupech mezi tisíci podobnými položkami (např. na e‑shopu s esenciálními oleji je název produktu „Vanilka“ relativně výstižný, v Google Nákupech je však nejen příliš obecný, ale v tomto případě velmi zavádějící).
 • Vždy zadávejte popis:
  • Uvádějte v něm detailní informace o produktu.
  • Popis musí vždy obsahovat text (nesmí být např. vytvořený pouze z obrázků). 
  • Pokud vkládáte obrázky, videa apod., které obsahují důležité informace, vždy tyto informace uveďte také v textu.
 • Používejte kvalitní fotografie.
 • Pokud je to možné, vždy u produktů zadávejte katalogové číslo (SKU) nebo EAN.
 • Nastavujte k produktům relevantní vlastnosti:
  • Vždy se snažte nastavovat vlastnosti, které produkt vystihují.
  • Především u textilu vždy nastavujte barvu, velikost, příp. materiál. 
  • Pomocí vlastností uvádějte také značku nebo výrobce.

Pokud dodržíte výše uvedené body, zajistíte si značnou konkurenční výhodu nejen v inzerci a srovnávačích zboží, ale také přímo na samotném e‑shopu, kde budete své produkty prezentovat přehlednou formou.

Inzerujte ziskově na Google Nákupech pomocí Mergada. Všechny důležité informace i návody, jak na tomto kanálu efektivně nastavit reklamu, najdete na stránce Jak na Google Nákupy.

Generování XML feedu ve WooCommerce

XML feedy dovedete ve WooCommerce generovat nepřeberným množstvím způsobů. V principu však jako technický implementátor e‑shopu stojíte před 2 možnostmi:

 1. naprogramovat vlastní generátor
 2. nebo použít plugin

Na platformách jako je WooCommerce, dává první možnost smysl pouze ve velmi specifických případech, mezi které Google Shopping feed určitě nepatří.

Logicky tedy půjdete cestou využití nějakého pluginu, který za vás veškerou práci (nebo alespoň její drtivou většinu) odvede. Vhodný plugin by měl být dobře konfigurovatelný. Měl by mít podporu formátů pro většinu platforem používaných v zemi, kde chce klient produkty inzerovat. A především by měl umožňovat generovat více různých feedů najednou. Nikdy totiž nevíte, kdy bude chtít klient expandovat na další platformy.

Dostupné pluginy

V ImperialMedia jsme pro generování feedů vyzkoušeli několik pluginů. Každý má své výhody a nevýhody:

 • Product Feed PRO for WooCommerce:
  • V základní verzi je zdarma (pro běžné použití to naprosto dostačuje).
  • Plugin podporuje obrovské množství výstupních formátů.
  • Paralelně můžete nechat generovat neomezené množství feedů.
  • Prvotní konfiguraci každého feedu musí provádět někdo, kdo zná a rozumí specifikaci daného formátu.
  • Výborná podpora pro Google Shopping feed. U ostatních formátů však nenabízí veškeré možnosti (především chybí mapování kategorií).
 • Toret XML Feedy pro srovnávače:
  • Placený plugin.
  • Generuje kvalitní výstupní data.
  • Vhodný i pro technicky méně zdatné uživatele.
  • Produkty můžete konfigurovat hromadně i nezávisle na sobě.
  • Podporuje v ČR nejpoužívanější formáty, zdaleka však ne všechny potřebné (chybí např. Favi).
 • Mergado Pack + Mergado:
  • Mergado Pack umožňuje generovat XML feed, který dále zpracujete v Mergadu
  • Samotný plugin Mergado Pack je zdarma, platformu Mergado si musíte předplatit.
  • Administrace feedů je oddělená od administrace e‑shopů.
  • Podpora obrovského množství formátů pro české i zahraniční platformy.
  • Široké možnosti konfigurace a „postprocessingu“ jednotlivých feedů.

V případě tohoto klienta padla volba jednoznačně na Mergado, díky kterému jsme mohli výstupní feed upravit téměř k nepoznání.

Objevte Mergado Pack pro WooCommerce
 • snadno exportujete produktové feedy a převedete je do stovek formátů
 • propojte svůj WooCommerce e‑shop se světem elektronického obchodu z jednoho místa
 • bezplatný nástroj pro implementaci reklamních služeb a pluginů

Instalace Mergado Packu a vygenerování produktového feedu

Mergado Pack nainstalujete standardně z repozitáře WordPressu. V administraci webu přejdeme do sekce Pluginy –⁠ Instalace pluginů, vyhledáme „Mergado Pack“klikneme na tlačítko „Instalovat“ a následně „Aktivovat“.

Jakmile jsme plugin aktivovali, můžeme ihned nechat vygenerovat produktový feed. V administraci e‑shopu přejdeme do Mergado Pack – Produktový feedklikneme na tlačítko „Vytvořit XML feed“. Nyní počkáme, dokud se feed kompletně nevygeneruje. Dle počtu produktů v e‑shopu může tato operace trvat pár vteřin i desítky minut.

Nastavení cronu

Po vygenerování feedu klikneme na tlačítko „Pokračovat na nastavení cronu“. Zde se musíme rozhodnout, jestli necháme automatické přegenerovávání feedu na WordPress cronu, nebo využijeme cron vlastní. Pokud se nechcete zabývat dodatečnou konfigurací, nechte zaškrtnuté pole „Aktivovat WP cron“.

V ImperialMedia máme cron nastaven mírně odlišným způsobem, než je běžné. Standardní WordPress cron je spíše „pseudo-cron“, který se aktivuje, pouze když nějaký návštěvník (nebo robot) otevře webovou stránku. V tom momentě dojde ke spuštění všech naplánovaných akcí, které se mají nebo v minulosti měly spustit. Jaký je důsledek? Pokud pomocí WordPress cronu spouštíme výpočetně náročnější operace (mezi které můžeme zařadit i generování feedu), jeden z návštěvníků webu před sebou po nějakou dobu uvidí bílou stránku. A to tak dlouho, dokud se všechny naplánované operace nedokončí.

Z toho důvodu jsme na našich serverech spouštění úloh WordPress cronem v rámci HTTP požadavků zakázali a necháváme cron spouštět každou minutu přímo serverem. Díky tomu nedochází k ovlivňování rychlosti zpracování požadavků a cron se spouští pravidelně nezávisle na návštěvnosti webu.

Zakázání spouštění cronu v rámci HTTP požadavků nastavíte prostým přidáním konstanty do wp-config.php:

define( ‘DISABLE_WP_CRON’, true );

V takovém případě však v nastavení cronu pro produktový feed uvidíte hlášku „Váš WP cron (wp-cron.php) je deaktivován.“ 

Mergado Pack nedokáže rozpoznat, jestli je WordPress cron zakázán kompletně, nebo jestli je spouštěn externě. Je třeba mu to říct. Pomocí záložky s ikonou ozubeného kola přejdeme do Nastavení, rozklikneme „Pokročilá nastavení“zaškrtneme pole „Odemknout WP cron formulář“.

Následně přejdeme zpět do záložky Seznam feedů, rozbalíme produktový feed a klikneme na tlačítko „Nastavení cronu“. Zde se ujistíme, že máme zaškrtnuto „Aktivovat WP cron“, a že je interval nastaven na vhodnou hodnotu. Pokud spouštíte WordPress cron externě stejně jako my, silně doporučuji nastavit plán na co nejnižší možnou hodnotu, aby se změny v produktech propisovaly do feedu co nejrychleji.

V tomto bodě nemohu nezmínit, že 15 minut mi stále přijde jako poměrně velký interval a osobně bych se vůbec nezlobil, kdyby bylo možné nastavit jej např. na 5 minut nebo méně. Třeba se tato úprava podaří vývojářům Mergado Packu zapracovat.

Vytvoření exportu v Mergadu

Produktový feed máme vygenerovaný. Je nejvyšší čas vytvořit z něj export v Mergadu. Přejdeme tedy do Mergada, klikneme na „Nový export“, vložíme URL produktového feedu z e‑shopu, zvolíme e‑shop, formát vstupního feedu nastavíme na „Mergado XML [cz]“ a formát výstupního feedu na „Google Nákupy [cz]“. Nyní počkáme, než Mergado vygeneruje „první verzi“ feedu.

I bez jakýchkoliv úprav je standardně hned první vygenerovaný feed poměrně kvalitní, v případě našeho klienta však měl k dokonalosti velmi daleko. Podívejme se na vzorový produkt, který se do feedu propsal:

Úprava feedu

Pojďme nyní identifikovat chyby a problémy, které feed obsahuje, a pokusme se je pomocí Mergada odstranit.

Udělejte si bezplatný Audit feedu
 • zlepšíte kondici vašeho feedu a získáte doporučení na jeho opravu
 • rychlá a bezplatná technická analýza

Katalogové číslo v názvu produktu

Klient zapsal katalogové číslo do názvu produktu namísto toho, aby ho v e‑shopu vyplnil do vyhrazeného pole „SKU“. Jelikož však v tomto případě katalogové číslo poměrně snadno identifikujeme (skládá se pouze z číslic a velkých písmen a nachází se vždy jako „poslední slovo“ v názvu), nic nám nebrání v tom, abychom ho nechali Mergadem extrahovat do elementu G:MPN, kam podle specifikace patří.

Vytvoříme výběr s produkty bez explicitně nastaveného katalogového čísla (v budoucnu pravděpodobně klient bude katalogová čísla zapisovat do správného pole, takové produkty tedy nechceme ovlivnit):

 1. Přejdeme do „Produkty“.
 2. Vyhledáme dle podmínky:  [PRODUCTNO] = “”
 3. Klikneme na „Hledat“.
 4. Uložíme výběr s názvem „Produkty bez katalogového čísla“.

Následně vytvoříme pravidlo, které z názvu vytáhne katalogové číslo.

 1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
 2. Nastavíme pravidlo:
  1. Název = Zkopírování katalogového čísla z názvu do MPN
  2. Typ pravidla = Hromadné přepisování dle hodnot
  3. Výběry = Produkty bez katalogového čísla
  4. Zaškrtneme „Regulární výraz“
 3. NastavímeElement, ve kterém hledáme“ na „NAME_EXACT“.
 4. Nastavíme „Element, do kterého zapisujeme“ na „G:MPN“.
 5. Vyplníme jeden řádek tabulky: ^(.*)\s([A‑Z0‑9]+)$ → \2.
 6. Klikneme na „Vytvořit“.

Tímto jsme v podstatě Mergadu řekli: „U všech produktů, u kterých nebylo vyplněno katalogové číslo, se pokus rozdělit název produktu na 2 části tak, aby druhá část obsahovala jen velká písmena a číslice (tzn. [A‑Z0‑9]+) a tuto druhou část (\2) zkopíruj do elementu G:MPN.”

Stejným principem vytvoříme druhé pravidlo, které následně katalogové číslo z názvu produktu vymaže. Berme na vědomí, že katalogové číslo může být od zbytku názvu odděleno svislítkem. V takovém případě chceme z názvu odebrat i toto svislítko.

 1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
 2. Nastavíme pravidlo:
  1. Název = Odebrání katalogového čísla z názvu
  2. Typ pravidla = Hromadné přepisování dle hodnot
  3. Výběry = Produkty bez katalogového čísla
  4. Zaškrtneme „Regulární výraz“
 3. Nastavíme „Element, ve kterém hledáte“ na „NAME_EXACT“.
 4. Nastavíme „Element, do kterého zapisujete“ na „TITLE“.
 5. Vyplníme 2 řádky tabulky:
  1. ^(.*)\s[|]?\s([A‑Z0‑9]+)$ → \1
  2. ^(.*)\s([A‑Z0‑9]+)$ → \1
 6. Klikneme na „Vytvořit“.

Vytvořte si přehledné prostředí v Mergadu pomocí správného zacházení s pravidly. Využití tipů z článku Jde to i jinak: Usnadněte si nastavení pravidel v Mergadu vám ušetří čas i starosti.

Produkty na objednávku

U většiny produktů klient v e‑shopu nastavil, že jsou na objednávku. Z pohledu e‑shopu samotného je to v pořádku (zpracování objednávky klientovi může trvat až 7 dní), z pohledu Google Nákupů však nikoli. Google neumožňuje inzerovat produkty na objednávku, a kdybychom do feedu nezasáhli, drtivá většina produktů by byla neprodejná.

Jak tuto situaci vyřešit, aniž bychom ve feedu uváděli zavádějící informace? Google umožňuje vyplnění elementů G:MIN_HANDLING_TIME a G:MAX_HANDLING_TIME, v rámci kterých uvedeme minimální, resp. maximální počet dnů, během kterých může e‑shop objednávku zpracovávat. Pokud vyplníme tyto elementy, nic nám nebrání nastavit, že jsou produkty skladem.

 1. Výběr produktů skladem:
  1. Přejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhledáme produkty dle podmínky: [AVAILABILITY] = “in stock”
  3. Uložíme výběr jako „Produkty skladem“.
 2. Výběr produktů na objednávku:
  1. Přejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhledáme produkty dle podmínky: [AVAILABILITY] = “preorder”
  3. Uložíme výběr jako „Produkty na objednávku“.
 3. Nastavení produktů na objednávku jako skladem:
  1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pojmenujeme pravidlo „Dostupnost produktů na objednávku“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Přepsat“.
  4. Nastavíme výběr na „Produkty na objednávku“.
  5. Nastavíme element na „G:AVAILABILITY“.
  6. Nastavíme nový obsah na „in stock“.
 4. Vyplnění G:MIN_HANDLING_TIME:
  1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pojmenujeme pravidlo „Minimální doba zpracování“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Hromadné přepisování dle výběru“.
  4. Nastavíme element na „G:MIN_HANDLING_TIME“.
  5. Vyplníme tabulku:
   1. Výběr “Produkty skladem” → 0
   2. Výběr “Produkty na objednávku” → 2
 5. Vyplnění G:MAX_HANDLING_TIME:
  1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pojmenujeme pravidlo „Maximální doba zpracování“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Hromadné přepisování dle výběru“.
  4. Nastavíme element na „G:MAX_HANDLING_TIME“.
  5. Vyplníme tabulku:
   1. Výběr “Produkty skladem” → 2
   2. Výběr “Produkty na objednávku” → 7

Přeloženo do „lidštiny“, říkáme Mergadu: „Najdi všechny produkty, které jsou skladem a nastav u nich G:MIN_HANDLING_TIME na hodnotu 0 a G:MAX_HANDLING_TIME na hodnotu 2. Poté najdi všechny produkty na objednávku, nastav je jako skladem a vyplň u nich G:MIN_HANDLING_TIME na hodnotu 2 a G:MAX_HANDLING_TIME na hodnotu 7.“

Díky tomuto nastavení můžeme inzerovat klientovy produkty, aniž bychom klamali koncového zákazníka.

Značka

Značka produktu by měla být uvedena vždy, když je to možné. Google pro ni v rámci feedu vyhradil element G:BRAND. WooCommerce žádné speciální pole pro značku nemá. Je tedy dobrým pravidlem ji vkládat jako vlastnost produktu.

V tomto případě však klient bohužel vložil značku jako vlastnost jen u několika málo produktů. Většinou ji však zakomponoval do názvu produktu, odkud ji můžeme extrahovat.

Pokud tedy bude značka k dispozici v rámci vlastností, použijeme hodnotu příslušné vlastnosti a vlastnost samotnou skryjeme. U ostatních produktů se značku pokusíme extrahovat z názvu.

 1. Zkopírování značky z vlastnosti:
  1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pojmenujeme pravidlo „Značka z vlastnosti“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Přepsat“.
  4. Nastavíme výběr na „Všechny produkty“ (aktuálně nám nevadí, že přepíšeme všechny produkty, element G:BRAND v této fázi není nikde vyplněn).
  5. Nastavíme element na G:BRAND.
  6. Nastavíme nový obsah na „%PARAM_​Znacka%“.
 2. Vytvoření výběru produktů pro extrakci značky z názvu:
  1. Přejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhledáme produkty dle podmínky: [PARAM|Značka] = “”
  3. Uložíme výběr jako „Produkty bez značky“.
 3. Vytvoření pravidla pro extrakci  značky z názvu:
  1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2.  Pojmenujeme pravidlo „Značka z názvu“.
  3.  Nastavíme typ pravidla na „Hromadné přepisování dle hodnot“.
  4.  Nastavíme výběr na „Produkty bez značky“.
  5.  Nastavíme „Element, ve kterém hledáte“ na „NAME_EXACT“.
  6.  Nastavíme „Element, do kterého zapisujete“ na „G:BRAND“.
  7.   Nyní je třeba do tabulky uvést co nejvíce slov reprezentující značky, které se nachází v názvech produktů; vyplníme tedy tabulku takto: 
   1. Škoda → Škoda
   2. Skoda → Škoda
   3. Volkswagen → Volkswagen
   4. VW → Volkswagen
   5. Seat → Seat
   6. Audi → Audi
   7. Toyota → Toyota
   8. BMW → BMW
   9. Citroen → Citroen
   10. Mercedes → Mercedes-Benz
 4. Skrytí původní vlastnosti „Značka“:
  1. Přejdeme do „Elementy“.
  2. Vyhledáme „G:ATTRIBUTE_VALUE|Značka“.
  3. V příslušném řádku klikneme na ikonu oka („Skrýt element“).

Nastavení G:IDENTIFIER_EXISTS

Google vyžaduje, abychom u každého produktu buď vyplnili EAN, nebo značku v kombinaci s katalogovým číslem. Pokud žádný z těchto požadavků nemůžeme splnit, uvedeme element „G:IDENTIFIER_EXISTS“ s hodnotou „no“, nebo „false“. Tím Googlu řekneme, že pro daný produkt neexistuje na trhu unikátní identifikátor.

Pozor! Pokud Google vyhodnotí, že u některého produktu uvádíte G:IDENTIFIER_EXISTS = no / false, a daný produkt přitom identifikátorem disponuje, bude tento produkt buď znevýhodněn nebo zcela zamítnut. Je tedy velmi důležité vyplňovat EAN nebo značku a katalogové číslo všude, kde je to možné.

Tento krok byste měli udělat u každého feedu pro Google, který v Mergadu spravujete.

 1. Vytvoření výběru:
  1. Přejdeme do „Produkty“.
  2. Přepneme vyhledávání na „na výstupu“.
  3. Vyhledáme produkty dle podmínky: ([G:BRAND] = “” AND ([G:GTIN] = “” OR [G:MPN] = “”))
  4. Uložíme výběr jako „Produkty bez identifikátoru“.
 2. Vyplnění elementu G:IDENTIFIER_EXISTS:
  1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pojmenujeme pravidlo „Označení produktů bez identifikátoru“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Přepsat“.
  4. Nastavíme výběr na „Produkty bez identifikátoru“.
  5. Nastavíme element na G:IDENTIFIER_EXISTS.
  6. Nastavíme nový obsah na „no“.

Google kategorie

Každý inzerovaný produkt by měl být zařazen v některé z kategorií definovaných Googlem. V Mergadu jde naštěstí o jednu z nejjednodušších činností.

 1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
 2. Pojmenujeme pravidlo „Google kategorie“.
 3. Nastavíme typ pravidla na „Hromadné přejmenování kategorií“.
 4. Nastavíme výběr na „Všechny produkty“.
 5. Klikneme na „kouzelné tlačítko“ „Navrhnout kategorie“.
 6. Zkontrolujeme, příp. upravíme navržené kategorie vhodným způsobem.

Tato funkce byla jeden z důvodů, proč jsme Mergado začali používat. Na větších e‑shopech neuvěřitelně šetří čas a práci. A i přesto, že jsme od té doby vytvořili spoustu pravidel různých typů, toto je jednoduše „naše srdcovka“.

Neplatná hmotnost

U některých produktů se klientovi podařilo nastavit neplatnou hmotnost. Konkrétně u našeho vzorového produktu je hmotnost nastavena na „kg“, což je samozřejmě nesmysl. U takovýchto produktů raději element s hmotností zcela skryjte.

 1. Vytvoření výběru:
  1. Přejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhledáme produkty dle podmínky: ([SHIPPING_WEIGHT] = “kg” OR [SHIPPING_WEIGHT] = “”)
  3. Uložíme výběr jako „Produkty bez hmotnosti“.
 2. Skrytí elementu:
  1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pojmenujeme pravidlo „Odebrání hmotnosti“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Přepsat“.
  4. Nastavíme výběr na „Produkty bez hmotnosti“.
  5. Nastavíme element na „G:SHIPPING_WEIGHT“.
  6. Pole „Nový obsah“ necháme prázdné.

Mergado automaticky skrývá prázdné elementy. Díky této vlastnosti a výše uvedenému pravidlu se u příslušných produktů element G:SHIPPING_WEIGHT zcela skryje.

Odebrání G:TAX

Ačkoliv specifikace Google Shopping feedu říká, že element G:TAX uvádějící výši daňové sazby produktu můžeme používat pouze na území USA, Mergado ho v rámci aplikace převodníku formátů vždy přidá. Jeho skrytí je naštěstí otázkou pár kliků.

Jelikož chceme tento element skrýt nepodmíněně u všech produktů, stačí jít do sekce „Elementy“, vyhledat „G:TAX“ a u příslušných řádků kliknout na ikonu oka („Skrýt element“).

Zkrácený popis namísto hlavního

Ve WooCommerce dokážete ke každému produktu nastavit nejen hlavní popis, ale i tzv. zkrácený popis, který se objeví většinou vedle fotografie produktu. U několika produktů však klient nastavil tento zkrácený popis namísto hlavního.

Aby nebyly takové produkty Googlem zbytečně znevýhodňovány, nebo dokonce zamítnuty, nastavime u produktů s chybějícím popisem do elementu G:DESCRIPTION alespoň tento zkrácený popis.

 1. Vytvoření výběru:
  1. Přejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhledáme produkty dle podmínky: [DESCRIPTION] = “”
  3. Uložíme výběr jako „Produkty bez popisu“.
 2. Vytvoření pravidla:
  1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pojmenujeme pravidlo „Nahrazení prázdného popisu zkráceným“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Přepsat“.
  4. Nastavíme výběr na „Produkty bez popisu“.
  5. Nastavíme element na „G:DESCRIPTION“.
  6. Nastavíme nový obsah na „%DESCRIPTION_SHORT%“.

Skrytí produktů k pronájmu

Závěrečným úkolem bylo skrytí produktů, které nejsou určeny k inzerci na Google Nákupech. Klient nabízí kromě náhradních dílů také automobily ke krátkodobému pronájmu, které z technických důvodů eviduje jako speciální typy WooCommerce produktů.

V našem konkrétním případě nijak neumíme produkty rozlišit na základě žádného příznaku ani kategorie. Musíme proto provést výběr na základě ID.

 1. Vytvoření výběru:
  1. Přejdeme do „Produkty“.
  2. Vyhledáme produkty dle podmínky (operátor „IN“ se překládá jako „je ve výčtu“): [ITEM_ID] IN (“1061”; “1060”; “1059”)
  3. Uložíme výběr jako „Produkty k pronájmu“.
 2. Vytvoření pravidla:
  1. Přejdeme do „Pravidla“ a klikneme na „Nové pravidlo“.
  2. Pojmenujeme pravidlo „Skrytí produktů k pronájmu“.
  3. Nastavíme typ pravidla na „Skrytí produktu“.
  4. Nastavíme výběr na „Produkty k pronájmu“.

Přegenerování feedu

Po provedení veškerých úprav doporučuji přegenerovat výstupní feed. Přejdeme do Nastavení – Přegenerováníklikneme na „Přegenerovat vše“. Ačkoliv Mergado nabízí ještě možnost „Přegenerovat změněné“, preferuji při takto rozsáhlých úpravách alespoň poprvé kompletní přegenerování feedu.

Po přegenerování zkontrolujeme vzorový produkt, který nyní ve výstupním feedu vypadá takto:

Oproti původní podobě se produkt liší hned v několika ohledech:

 • Katalogové číslo bylo přesunuto z nadpisu do elementu G:MPN.
 • Značka byla přesunuta z vlastnosti do elementu G:BRAND.
 • Dostupnost byla nastavena na „skladem“.
 • Byly doplněny elementy „G:MIN_HANDLING_TIME“ A „G:MAX_HANDLING_TIME“.
 • Element G:SHIPPING_WEIGHT s neplatnou hodnotou byl skryt.
 • V ČR nepotřebný element G:TAX byl skryt.
Mergado na 30 dní zdarma
 • upravíte si feed sami a ušetříte náklady za práci programátora
 • plný přístup ke všem funkcím už ve zkušební verzi

Závěr

V rámci tohoto článku jsem chtěl demonstrovat jeden ze způsobů, jakým dovedete Mergado použít a jakým ho nejčastěji používáme my – tedy k opravě problémů a chyb způsobených většinou nesprávnou prací s e‑shopem a částečným nebo úplným nepochopením jeho ovládání.

Jsem si také plně vědom, že velká část zmíněných problémů se měla řešit již na straně e‑shopu, nikoli až na straně Mergada, nicméně situace nám již v té době neumožnila se touto cestou vydat. Díky Mergadu jsme mohli spustit kvalitní inzerci i přesto, že data k produktům byla naplněna relativně podprůměrně.

Autor

Pavel Vybíral: Působím primárně jako webový vývojář s mírným přesahem do marketingu v reklamní a digitální agentuře ImperialMedia.

Lukáš Horák

Lukáš se v Mergadu stará o většinu komunikace v češtině. Prostřednictvím blogu, e‑mailu a sociálních sítí pravidelně zásobuje čtenáře aktualitami z e‑commerce a novinkami a tipy z Mergada. Pokud zrovna není copywriterem, užívá si prosté věci jako badminton, výlety mezi utajené skvosty osmdesátkové hudby a plody moře podávané s červeným vínem.