Poraďte si se sezónností produktů pomocí návodu od agentury datanimals

Petra Marková
9. 2. 2023
5 minut čtení

Tento use case MERGADO Editoru využijí e‑shopy všech velikostí, které řeší otázku sezónnosti kategorií produktů a jejich různý výkon v jednotlivých měsících.

Následující use case MERGADO Editoru využijí e‑shopy všech velikostí, které řeší otázku sezónnosti kategorií produktů a jejich různý výkon v jednotlivých měsících.

Místo měsíců bychom mohli stejně tak jednoduše použít celá roční období (jaro, léto, podzim, zima) a řešení tím zjednodušit. Na druhé straně si můžeme udělat sezónnost klidně v jednotlivých týdnech v roce. Zapojením Google Sheets do MERGADA se nám otevírá téměř neomezená míra svobody. Využijte návod, který vytvořila agentura datanimals.

V case study projdeme:

 1. Rozdělení produktů ve feedu do kategorií
 2. Tvorba tabulky sezónnosti
 3. Použití sloupců Pomocná a MESICNUM
 4. Propojení Google Sheets a MERGADA
 5. Nastavení v MERGADO Editoru
 6. Práce s Elementem SEZONA
 7. Element KATEGORIE
 8. Element MESICCHAR
 9. Element CUSTOM_LABEL
 10. Výběry v sezóně a mimo sezónu

Pro účely návodu jsme vytvořili fiktivní model e‑shopu, který celoročně prodává různé sportovní potřeby.


1) Rozdělíme si produkty ve feedu do kategorií (v MERGADU “uložené výběry produktů”)

Kategorie produktů volíme tak, abychom u nich mohli odlišit, ve kterých měsících se prodávají. V tomto kroku nám mohou pomoci atributy ve feedu na vstupu do MERGADA, jako je například Product type či naše vlastní kategorizace na e‑shopu, případně Title. (Např. u Shoptetu se v základu propisují kategorizace e‑shopu do Google Product type.)

2) Tvorba tabulky sezónnosti

V Google Sheets si vytvoříme tabulku pro sezónnost, kde budeme mít v řádcích jednotlivé kategorie produktů a ve sloupcích měsíce.

Hotová tabulka bude vypadat následovně:

Ve sloupci Sezóna vždy zkontrolujeme zaškrtnutí checkboxu u měsíce na daném řádku u kategorie. Pokud je hodnota “TRUE”, tedy zaškrtnuté políčko, propíše se měsíc z prvního řádku do sloupce Sezóna.

=CONCATENATE(IF(B2,$B$1,“”),IF(C2,$C$1,“”),IF(D2,$D$1,“”),IF(E2,$E$1,“”),IF(F2,$F$1,“”),IF(G2,$G$1,“”),IF(H2,$H$1,“”),

IF(I2,$I$1,“”),IF(J2,$J$1,“”),IF(K2,$K$1,“”),IF(L2,$L$1,“”),IF(M2,$M$1,“”))

Když v tabulce nebudeme potřebovat měnit sezónnost v čase, stačí zjednodušit podmínku na =IF(B2=”sezona”,$B$1,””). Ta říká, že když bude v buňce B2 text “sezona”, propíše příslušný měsíc.

=CONCATENATE(IF(B2=“sezona”,$B$1,“”),IF(C2=“sezona”,$C$1,“”),IF(D2=“sezona”,$D$1,“”),IF(E2=“sezona”,$E$1,“”),

IF(F2=“sezona”,$F$1,“”),IF(G2=“sezona”,$G$1,“”),IF(H2=“sezona”,$H$1,“”),IF(I2=“sezona”,$I$1,“”),IF(J2=“sezona”,$J$1,“”),

IF(K2=“sezona”,$K$1,“”),IF(L2=“sezona”,$L$1,“”),IF(M2=“sezona”,$M$1,“”))

Naopak si přes ExtensionsGoogle Sheets můžeme importovat data z Google Analytics na úrovni ID produktů.

Přidání nového rozšíření “Get add-ons” — Google Analytics, které po instalaci najdu v bodu 2.

Například si můžeme vybrat produkty, které mají za dané období více než 10 unikátních prodejů za měsíc. Takto si celý proces zcela zautomatizujeme, aniž bychom museli sezónu vyplňovat manuálně. Tím máme vyřešenou tabulku sezónnosti.

3) Použití sloupců Pomocná a MESICNUM

 • Další potřebnou pomůckou pro napárování do feedu je v dalším sheetu sloupeček POMOCNA, do kterého dáme například jedničku (pro napárování v MERGADU).
 • Dále je to sloupeček MESICNUM (měsíc číselně), do kterého vložíme funkci =month(today())

Tímto krokem zajistíme, že nám Google bude ve sloupci MESICNUM udržovat číslo aktuálního měsíce, který si v MERGADU napárujeme na měsíce vypsané slovy.

Proces můžeme zjednodušit tím, že si poznačíme jednotlivé měsíce čísly v tabulce sezónnosti. Tím se nám oba elementy hned propojí.

4) Propojení Google Sheets a MERGADA

V Google Sheets tabulce můžeme vyexportovat URL, na které bude uložený CSV soubor obsahující přiřazení našich kategorií produktů k jednotlivým sezónnostem.

 1. Soubor (File)
 2. Sdílet (Share)
 3. Publikovat na web

 1. Následně si zvolíme konkrétní sheet s tabulkou sezónností.
 2. Jako výstupní formát si zvolíme CSV. Dole v poli najdeme vygenerovanou URL pro přenesení našeho sheetu do MERGADA.

V MERGADU půjdeme cestou:

 • Na stránce Pravidla vytvoříme Nové pravidlo.
 • Typ pravidla je “↑↓ Import datového souboru”.
 • Výběry provedeme na všechny produkty.
 • Režim mapování “je klíč” se přesně shoduje.
 • Zdroj datového souboru je Zadat URL adresu.
 • Vložíme URL, kterou jsme si vygenerovali v Sheetech

Primárně si přes POMOCNOU potřebujeme na všechny produkty napojit element MESICNUM. Jeho tvorbu jsem popsal výše, případně je k nahlédnutí zde.


5) Nastavení v MERGADO Editoru

Vytvoříme si element POMOCNA, který na všech produktech pomocí pravidla naplníme jedničkou (1). 
 

Následně si na všech položkách vytvoříme element MESICNUM.

Ponecháme ho prázdný a naplníme až v následujícím kroku přes pravidlo Import datového souboru. Ten si naimportujeme podle návodu výše.

V URL sheetu s POMOCNOU, kde se klíč přesně shoduje, se nám ke všem položkám naplní i hodnota v atributu MESICNUM. Ta nám říká, jaký je konkrétně měsíc v číslech od 1 do 12 (kombinace funkcí monthtoday).

Abychom si uspořádali, čeho jsme už dosáhli:

 1. Doposud jsme v MERGADU do feedu na všech položkách dostali element MESICNUM, který se nám dynamicky mění z Google Sheetu.
 2. Dostali jsme ho tam pomocí elementu POMOCNA, ve kterém máme na všech položkách hodnotu “1”. Ta nám posloužila k jednoduchému napárování.

Zbytek už je snadný.

6) Element SEZONA

Založíme si element SEZONA, který budeme naplňovat podle jednotlivých výběrů produktů v MERGADU.

Párování tedy bude probíhat na základě názvu kategorií, které se musí jmenovat stejně v MERGADU jako v Sheetech.

Následně si naimportujeme datový soubor CSV pro sheet, který obsahuje sezónnost podle jednotlivých kategorií.

Pravidlo bude vypadat následovně:

7) Element KATEGORIE

Založíme si element KATEGORIE a naplníme si ho podle výběrů. Na základě tohoto elementu budeme následně párovat naplnění samotné sezónnosti.

Element KATEGORIE si můžeme naplnit podle potřeby – bude například definovaný dle Product type. V rámci jednoduchosti jsem zvolil výběry založené na elementu Title.

8) Element MESICCHAR

Založíme si element MESICCHAR, do kterého naplníme měsíce podle čísel. Čísla se nám budou měnit podle proměnné MESICNUM dynamicky importované ze sheetu.

Založíme štítek Custom label 0 (např.) a budeme do něj propisovat výběry “v sezóně” a “mimo sezónu”.

9) Element Custom_label

Založíme si element CUSTOM_LABEL_0, který se využívá například v Google Shopping  kampaních, ale můžeme s ním pracovat i na ostatních platformách.


10) Výběry v sezóně a mimo sezónu

Následně si vydefinujeme výběry “produkty v sezóně” jako SEZONA ~ (obsahuje) MESICCHAR na výstupu.

Vidíme, že v tabulce dole máme již pouze produkty, u kterých jsme v Sheetech odfajfkovali sezónu.

Následně vydefinujeme výběr “produkty mimo sezónu” jako SEZONA !~ (neobsahuje) MESICCHAR na výstupu.

V posledním kroku si štítek naplníme výběry.

Tento návod počítá se středně pokročilou znalostí MERGADA. Všechny potřebné informace pro vyhotovení tohoto příkladu načerpáte na MERGADO školeních. Jsou zdarma a vřele je doporučuji všem, kteří chtějí proniknout do světa feedů a zbožových srovnávačů.

Článek vznikl ve spolupráci s agenturou datanimals a jejich specialistou Antonínem Jedličkou.

Mohlo by vás zajímat:

Petra Marková

Slovenský trh a libozvučnou slovenštinu má v Mergadu na starosti copywriterka Petra. Textuje, bloguje, překládá a s vášní tvoří obsah na sociální sítě. A když zrovna nehledá ta správná slova, věnuje svůj čas své bytové džungli, pečení, kavárnám nebo cestování.