Ruka s lupou zvětšuje značky, ilustrace

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Zkuste zadat do Zboží.cz název známější značky. Namísto standardního výpisu zboží přinesou výsledky vyhledávání profilovou stránku této značky. Sepsal jsem pro vás, co je dobré o ní vědět.

O stránkách značek

Obsah stránky

Stránka s profilem značky obsahuje:

  • logo značky,
  • textový popis,
  • kategorie, ve kterých je zboží umístěno,
  • výběr TOP 6 kategorií,
  • velký anotační obrázek.

Pěkně je vše vidět na následujícím náhledu stránky Nokia.

Příklad stránky značky Nokia na Zboží.cz.

Vznik stránky

Stránka by měla vzniknout automaticky dle dat, která na Zboží.cz posílají e‑shopy. Zboží musí přitom splňovat tyto podmínky:

  • prodávají jej alespoň různí prodejci,
  • je rozumně spárované.

Stránka vzniká automaticky. Následně lze doplnit logo, text a další informace, viz seznam výše. Kontakt pro zaslání podkladů najdete v nápovědě.

K čemu je to dobré

Z komunikace s paní Pěnkavovou, které má v Seznamu tyto stránky na starosti, vyplynulo, že Seznam tyto stránky propaguje pomocí PPC reklamy, a to i mimo vlastní Sklik. Paní Pěnkavová zmínila AdWordsFacebook.

Správně vyplněná stránka by mohla pomoci značce v soupeření s jinými značkami obdobného zboží. Mohla. Podrobné informace o tomto se ovšem získat nepodařilo.

Co je dobré vědět

Správu stránek značek má v Seznamu na starosti oddělení obchodní, nikoliv administrátoři Zboží.cz. Z jednání byl patrný tlak na schůzku obchodního zástupce Seznamu s výrobcem či dovozcem zboží. Lze tedy očekávat od Seznamu obchodní nabídky, případně snahu o rozšíření konkurenčního soupeření, které nyní panuje mezi prodejci, také mezi výrobce (dovozce).

Zajímavé je, že autorovi článku, který je marketingovým konzultantem a spolupracuje s dovozci zboží, kterým dává doporučení pro investice do reklamy, odmítla pracovnice Seznamu podrobnější informace o cenových nabídkách vydat s tím, že je vydají pouze obchodníci samotným klientům. Asi je tedy nač se těšit.