Novinka CSV import přináší ulehčení práce v Mergadu

Petra Marková
27. 8. 2019
5 minut čtení

V první části našeho aktuálního releasu jsme vám představili vylepšení a opravy, které vám zjednoduší práci s MERGADEM. Jednou z novinek je i nový typ pravidla Import datového souboru, který si dnes podrobně ukážeme.

V první části našeho aktuálního releasu jsme vám představili vylepšení a opravy, které vám zjednoduší práci s Mergadem. Jednou z novinek je i nový typ pravidla Import datového souboru, který si dnes podrobně ukážeme.

Horká vychytávka

Ve zkratce:

 1. Pravidlem můžete do projektu nahrát data z externího zdroje (například si do produktového feedu doimportujete skladovou dostupnost nebo parametry).
 2. Pravidlo umí importovat CSV data s různými oddělovači.
 3. Můžete importovat data z nahraného souboru, a nebo z URL adresy — klidně i z Google tabulky.

Náš tým v letním období nezahálel a přináší nový typ pravidla — Import datového souboru. Díky němu můžete pomocí CSV souboru importovat úpravy k již existujícím položkám. Aby byl soubror CSV nahrán, musí splnit tyto podmínky:

 • Kódování UTF‑8.
 • Soubor může obsahovat neomezený počet řádků či sloupců, ale maximální velikost nahraného souboru je 25 MB.
 • Oddělovač polí může být 
  • čárka, středník či svislítko:

   , ; |
  • pokud hodnota elementu obsahuje oddělovač, je třeba hodnotu zaobalit do uvozovek:

   ""

Sloupcová struktura souboru

První sloupec je tzv. párovací. Počáteční řádek prvního sloupce (ekvivalent buňky A1 v aplikaci Excel či Libre / OpenOffice Calc) definuje párovací element, který už v Mergadu existuje (nejčastěji používaný je ID produktu). Je jím buď libovolný existující element v aktuálním exportu, nebo speciální pole: xid, představující interní ID položky v Mergadu (viz. níže). Další řádky jsou hodnoty párovacího elementu v Mergadu (hodnota ID konkrétního produktu, například 123abc). Pokud produkt s daným ID v Mergadu nebude, nebo bude skrytý, hodnoty se do elementu nenaimportují.

Ostatní sloupce definují přesné názvy již existujících elementů v Mergadu, jejichž hodnoty se budou plnit podle toho, co obsahují řádky CSV souboru. Pokud některý ze sloupců obsahuje v Mergadu neexistující element, tento sloupec editor ignoruje a neexistující elementy automaticky nevytvoří. Mějte proto na paměti, že potřebujete mít elementy v Mergadu předem vytvořené ve zcela stejném tvaru, jako jsou v CSV souboru. Názvy elementů se musí přesně shodovat, ať už se jedná o velikost písmen, mezery či pomlčky.

Párovací režimy

1. Párování podle přesné shody.

Na produkt se aplikují změny z toho řádku CSV souboru, jehož první sloupec přesně odpovídá hodnotě párovacího elementu (tj. ten element, který datový soubor specifikuje v buňce A1) u daného produktu. Tento režim doporučujeme používat jako výchozí a dokážete ho nastavit v nastavení pravidla v UI. Lze také nastavit, jestli při párování záleží nebo nezáleží na velikosti písmen. Pokud soubor definuje více řádků se stejnou párovací hodnotou, v režimu přesné shody platí vždy nejspodnější řádek (řádky dále v souboru přepíší řádky předchozí).

2. Párování podle částečné shody

V tomto případě je produkt na řádek v CSV napárovaný i v případě, že hodnota párovacího elementu (specifikovaného v buňce A1 CSV souboru) daného produktu pouze částečně obsahuje hodnotu z párovacího (prvního) sloupce datového souboru. Tento režim nastavíte v nastavení pravidla v UI. Můžete také nastavit, zda při párování záleží nebo nezáleží na velikosti písmen. Pokud soubor definuje více řádků se stejnou párovací hodnotou, v režimu částečné shody platí vždy nejvrchnější řádek (pokud se produkt napáruje na nějaký řádek z datového souboru, další řádky se pro tento produkt přeskočí).

NEZAPOMEŇTE: Zatržítko Rozlišovat velikost písmen se netýká názvů sloupců či elementů, ale velikosti písmen v párovacím sloupci.

3. speciální režim párování podle interního Mergado ID produktu

Tento režim nelze zapnout v nastavení pravidla, ale je automaticky aktivován v případě, že datový soubor definuje párovací pole s hodnotou: xid. Uživatelské nastavení párovacího režimu je v takovém případě ignorováno a páruje se podle interního ID /: xid položky v MERGADU. Když si na stránce Produkty vyexportujete položky do CSV souboru, dostanete ho přesně v tomto formátu — první sloupec CSV zde u každého produktu definuje pole: xid. Pokud si pak tento soubor otevřete v aplikaci Excel či Libre / OpenOffice Calc), můžete snadno nadefinovat velké množství manuálních změn u jednotlivých produktů. Pokud pak takto upravený soubor nahrajete do pravidla Import datového souboru, vaše změny budou reprezentovány konkrétním hromadným pravidlem, které se dá pozastavit, přesouvat či rovnou smazat.

Přidávání hodnoty parametrů

Pokud zadáváme pouze jednu hodnotu parametru (v Mergadu musí být předem vytvořena a zadáváme ji ve zcela stejném tvaru), například: Barva, Cesta k elementu (element-path) může vypadat takto:

ITEM_ID ; PARAM { PARAM_NAME = "Farba" } | VAL
123456; Červená

Pokud použijete vícenásobný element, například pro přidání dvou různých typů materiálů, postup bude vypadat takto:

ITEM_ID ; PARAM { PARAM_NAME = "Materiál"} | VAL ; PARAM { PARAM_NAME = "Materiál" AND @@POSITION = 2 } | VAL
1234563; Bavlna 60% ; Polyester 40%

NEZAPOMEŇTE: Při správě feedu v MERGADO 2 je cesta k elementu jiná. Pro parametry proto už neplatí užívání pro Mergado 1: PARAM|Materiál|1 , PARAM|Materiál2.

FAQ importního pravidla

Co dělat když:

 1. Importní pravidlo způsobuje chybu při aplikování pravidel -> Za tohle většinou může špatný název sloupce v importovaném CSV souboru. 
  1. Otevřete si CSV soubor a zkontrolujte/​opravte názvy sloupců.
  2. Musí být totožné s názvy Elementů v Mergadu (pokud je v názvu sloupce cesta k elementu, musí být správně zapsaná = validní).
 2. Importní pravidlo nenaimportuje data -> Zřejmě se nenašly produkty, ke kterým se mají data importovat. 
  1. Otevřete si CSV soubor a zkontrolujte hodnoty v prvním (párovacím) sloupci, který se používá pro vyhledání produktů.
  2. Zkuste si vytvořit výběr výčtem s pomocí těchto hodnot a hned uvidíte, zda se nějaké produkty najdou.
  3. Pokud se najdou, zapněte si u některého z nich sledování produktu při průchodu pravidly a aplikujte pravidla jen na sledované produkty.
  4. Z logu změn potom uvidíte, co se s produktem děje při aplikování pravidel a odhalíte tak příčinu problému.
 3. Importní pravidlo přepisuje data více produktům, než by mělo -> V editaci pravidla zkontrolujte “Párovací režim”. 
  1. Zřejmě tam najdete, že “Klíč je obsažen v hodnotě”.
  2. V takovém případě nastavení změňte na volbu: “Klíč se přesně shoduje”, což doporučujeme používat primárně.
 4. Importní pravidlo stále nedělá co potřebujete? -> Kontaktujte naši technickou podporu.
  1. My se na nastavení pravidla podívámea rychle přijdeme na to, v čem je problém.

Nové vychytávky posouvají Mergado neustále vpřed a my doufáme, že i druhá várka novinek vám přinesla usnadnění a zefektivnění práce. Dejte nám vědět svůj názor a sledujte naše fórum, kde se vždy dozvíte aktuální informace o vylepšeních či opravách v Mergadu.

Mergado na 30 dní zdarma
 • upravíte si feed sami a ušetříte náklady za práci programátora
 • plný přístup ke všem funkcím už ve zkušební verzi

Petra Marková

Slovenský trh a libozvučnou slovenštinu má v Mergadu na starosti copywriterka Petra. Textuje, bloguje, překládá a s vášní tvoří obsah na sociální sítě. A když zrovna nehledá ta správná slova, věnuje svůj čas své bytové džungli, pečení, kavárnám nebo cestování.