Mergado podporuje nové XML Zboží.cz!

Článek zveřejněn 10.09.2015

O novém XML pro Zboží.cz

Nový XML feed Zboží.cz se od původního liší hodně. Podrobnosti najdete v mém článku o novém XML Zboží.cz. Zde uvedu jen to, že budou zavedeny nové názvy elementů, některé původní elementy budou zrušeny a v některých elementech, kde název zůstane zachován, se změní jejich obsah. Z toho plyne, že nestačí pouze zkontrolovat, zda nové XML vašeho e-shopu obsahuje všechny podstatné elementy, ale také jaké hodnoty jednotlivé elementy obsahují.

Mergado podporuje nové XML Zboží.cz

Najdete jej při zakládání nového exportu. Zde můžete nyní vybrat jak stávající formát Zboží.cz, tak formát nový. Pokud již export vytvořen máte, můžete kliknout na červené tlačítko na stránce Pravidla. To změní výstupní XML na nový formát. Je třeba si ale výstupní XML dobře zkontrolovat. Dojde totiž ke změnám v názvech elementů a pokud používáte proměnné, některé mohou zmizet a vaše úpravy nemusí fungovat.

Pozor, změna kliknutím na červené tlačítko je definitivní a nevratná!

Pozor, v čase publikování tohoto článku Zboží.cz podporu nového XML připravuje, ale ještě jej načíst neumí!

Doporučení pana Mergada

Doporučuji vytvořit pro nový XML soubor nový export. Může vás to sice stát práci při opětovném naklikání výběrů a pravidel, ale budete mít vedle sebe jak XML v novém formátu, tak XML ve formátu původním, které doposud dobře funguje. Osobně bych si této jistoty cenil natolik, že čas klikání nového exportu bych věnoval.

Dále doporučuji pečlivě zkontrolovat nové XML. Nový formát je místy zapeklitý. Já jsem ho již testoval, ale mohou se vyskytnout některé situace, které se mi ošetřit nepodařilo. V takovém případě mi prosím pište na adresu mergado@mergado.cz. Své případné nedostatky vyřeším co nejdřív.

Děkuji
a do přípravy nového XML Zboží.cz vám držím palce!

Přidat komentář