Našeptáme vám to: Možnosti nápovědy v Mergadu

Článek zveřejněn 04.05.2018

Mergado jste si pořídili teprve nedávno. Už v něm zvládáte základní úkony. Ale čím hlouběji pronikáte do jeho útrob, tím více potkáváte místa, s jejichž nastavením budete potřebovat poradit. Přesně od toho je tu náš vychytaný našeptávač. V tomto článku si zmapujeme, kde všude se v Mergadu nabízí funkce našeptávače, která vám automaticky navrhne možnosti úprav.

Kdy a kde se v Mergadu našeptává

Aktivace našeptávače se vyvolá kliknutím do pole s hodnotami, nebo když do takového pole začnete psát.

Stránka Produkty

Na stránce produkty se našeptávač aktivuje u jednoduchého vyhledávání. Z obsahu vybraného elementu se našeptávají vstupní či výstupní hodnoty, podle toho, co si zatrhnete. Současně musí být vybrána podmínka "je rovno", nebo nesmí být vybraná žádná. Pokud nejsou vybrány výše uvedené podmínky, nebo není vhodně zvolená kombinace vybraného elementu či oblasti hledání, našeptávač nefunguje.

Stránka Elementy

Při přidávání nového elementu vám našeptávač dá na výběr z možných elementů, které lze pro daný export využít. To znamená, že u Heureka exportu se vám budou našeptávat jiné názvy elementů, než u exportu pro Google Nákupy či z Facebooku.

Při přidávání nového elementu vám našeptávač dá na výběr z elementů, které lze využít.

Stránka Pravidla

Našeptávač se obecně zobrazuje u všech hromadných pravidel. Pokud zvolíte element s kategoriemi, pro který má Mergado našeptávač kategorií implementovaný, našeptávač se objeví (např. když přepisujete CATEGORYTEXT u exportu pro Heureku nebo G:GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY u Google Nákupů, apod.).

U jakých typů pravidel se tedy našeptávač aktivuje?

  • hromadně přepsat dle výběru (na pravé straně formuláře ze stromu kategorií, je-li pro daný export dostupný)
  • hromadně přepsat hodnoty (na levé straně ze vstupních hodnot, na pravé straně formuláře ze stromu kategorií, je-li pro daný export dostupný)
  • hromadně přejmenovat kategorie (na levé straně ze vstupních hodnot elementu s kategoriemi pro daný export, na pravé straně formuláře ze stromu kategorií, je-li pro daný export dostupný)

Stromy kategorií

Jaké stromy kategorií nyní Mergado našeptává?

Berte zřetel na to, co vám našeptávač nabízí. Pokud se budete řídit jeho radami, ušetříte si čas zdlouhavým googlením výrazů a správa Mergada se pro vás okamžitě stane snazší a srozumitelnější. Myslíte si, že byste vy a další uživatelé využili služeb našeptávače i v jiných částech Mergada? Napište nám.

Přidat komentář