Plaťte na Zboží.cz jen za ty položky, u kterých se to vyplatí

Článek zveřejněn 26.07.2012

O placené inzerci na Zboží.cz

Placená inzerce se na Zboží.cz obvykle vyplatí. Placené položky se zobrazují více, než položky publikované zdarma, a tak přivádějí e-shopu řádově víc návštěv. Někdy je však dobré některé položky z placené inzerce vyloučit. Může jít o levné příslušenství, zboží s nízkou marží, nebo třeba zboží, které je zaměňováno s jiným. Pokud lidi přijdou po placeném prokliku na jiné zboží, než čekali, nic si nekoupí. Náklady na inzerci pak nejsou vyvážené příjmy z prodeje.

Element TOLLFREE

Pokud e-shop inzeruje na Zboží.cz v placeném režimu, může označit vybrané zboží elementem TOLLFREE s hodnotou 1. To se pak chová, jako by bylo v bezplatném režimu – zobrazuje se méně a za prokliky se neplatí.

Jak vybrat zboží pro TOLLFREE = 1

Zboží pro vypuštění z placené inzerce lze vybrat jednak jednotlivě ručně (nedoporučuji), jednak podle určitých kritérií. V praxi se často používá např. prodejní cena. E-shop tak může nastavit bezplatný režim např. pro všechny položky s cenou nižší než 300 Kč.

Mergadův praktický příklad

Ukažme si nyní prakticky, jak nastavit značení položek pro bezplatný režim. Předpokládejme, že nás audit upozornil na to, že naše XML pro Zboží.cz neobsahuje element TOLLFREE. Vzhledem k průměrné prodejní marži cca 15 % a průměrných nákladech na konverzi ze Zboží.cz jsme si vypočetli že se nám nevyplatí platit za inzerci zboží s cenou pod cca 300 Kč.

1) Vytvořte nový element TOLLFREE

Jak vytvořit nový element jsme si ukázali v minulém článku. Pokud již element v XML máte, pokračujte na další krok.

2) Vyberte správné zboží

Vyberte zboží na záložce Produkty a uložte si výběr pod názvem např. "Vyřadit z placené inzerce", viz následující příklad.

3) Naplňte element TOLLFREE

Vytvořte na záložce Pravidla nové pravidlo, které naplní do elementu TOLLFREE hodnotu 1 pro neplacenou inzerci.

Toto je jednoduchý příklad práce s elementem TOLLFREE. Jeho výhoda je v tom, že položky zboží jsou na Zboží.cz dostupné i nadále, jen se zobrazují méně a my za ně neplatíme.

Pokročilí uživatelé si jistě vyzkoušejí pokročilé možnosti výběru produktů. Ty podporují regulární výrazy a lze pomocí operátorů AND a OR pracovat s více podmínkami naráz, takže možnosti pro výběr zboží jsou opravdu široké.

Vyzkoušejte si to >>