Naplnění PARAMetrů produktů z jejich názvu

Nevytvářejte v Mergadu desítky výběrů pro jednotlivé barvy a velikosti, které chcete použít pro naplnění elementu PARAM. Nevytvářejte ani následně desítky pravidel, kterými budete vždy konkrétní barvu či konkrétní velikost naplňovat do elementu PARAM. Taková práce je zdlouhavá a zbytečná. Navíc, pokud by se ve feedu objevila nová barva či nová hodnota pro velikost, vaše výběry a pravidla na toto nebudou připravena a budete muset opět do výběrů a pravidel v Mergadu zasahovat. Použijte univerzální, rychlé a přehledné řešení tohoto úkolu, které vám navíc ušetří čas do budoucna.
 
Jak tedy postupovat? Situaci, kdy máte informace o barvě nebo velikosti umístěné v názvu produktu a chcete jimi odtamtud naplnit parametr PARAM|Velikost nebo PARAM|Barva, můžete vyřešit pomocí regulárního výrazu. Tím zajistíte aplikovatelnost takového pravidla na všechny barvy/velikosti, nikoli jen pár konkrétních. 
 

Využití regulárních výrazů

Regulárním výrazem získáme přesně tu část textu, která představuje konkrétní hodnotu parametru a takový text si potom uložíme do proměnné a tuto proměnnou následně použijeme v pravidle typu Přepsat, kterým naplníme elementy PARAM|Velikost nebo PARAM|Barva.
 

Vytvoření proměnné

Proměnné vytváříme na kartě Pravidla → Upravit proměnné → Nová proměnná
 
Tuto proměnnou potom naplníme, podobně jako je to na obrázku, regulárním výrazem, který říká, že z textu v elementu PRODUCT bere první slovo, které je, ať už s mezerou nebo bez ní, nejblíže za slovem „farieb“.
 
Tvorbou regulárních výrazů, které práci s výběry velmi usnadňují, vás může provést třeba naše PDF s jejich vysvětlením. Pokud byste se do učení nechtěli pouštět, můžete nás kontaktovat na technické podpoře, rádi vám s regulárním výrazem na míru vašim produktům pomůžeme. 
 
 
Obdobně bude naplnění proměnné fungovat u velikosti produktů. 
 
 

Výběr produktů

Pro další práci s takto vytvořenou proměnnou budeme potřebovat konkrétní výběr v Mergadu, pro který má platit – například Všechny produkty. Pokud potřebujete jiný výběr, snadno si ho v Mergadu vytvoříte. Dovedeme si představit například vytvoření výběru, který bude obsahovat takové produkty, které mají informaci o barvě v názvu. 
 
 

Pravidla

V dalším kroku vytvoříme pravidlo, kterým dané elementy naplníme textem, jež jsme získali z názvu produktu. 
 
 
Totožný bude postup i u velikosti zboží. 
 
Na závěr nezapomeneme pravidla aplikovat, aby se propsala do výstupního feedu. K tomu nedojde okamžitě – máme tedy prostor opravit případné chyby. Nejsnáze provedeme kontrolu vypsáním hodnot elementů, které jsme pravidly naplnili, a to na kartě Pravidla → Upravit elementy → Vypsat hodnoty elementu.
 
 
Následně můžete informace o velikosti z názvu odstranit (např. Glami vyžaduje, aby informace o velikosti nebyly v názvu přítomny). Znovu vám v tom pomohou regulární výrazy a pravidlo Najít a nahradit, celý postup jsme popsali už v tomto článku.
 

Pokud budete chtít s regulárními výrazy nebo jinými záležitostmi v Mergadu poradit, klidně napište nebo zavolejte. Spousta věcí se taky diskutuje u nás na fóru!

 

Přidat komentář