Možná jste se ve svém e‑shopu setkali s produkty, které mají informace o barvě a velikosti všude možně, jen ne v elementu PARAM, kam patří. Jak je tam dostat?

Nevytvářejte v Mergadu desítky výběrů pro jednotlivé barvy a velikosti, které chcete použít pro naplnění elementu PARAM. Nevytvářejte ani následně desítky pravidel, kterými budete vždy konkrétní barvu či konkrétní velikost naplňovat do elementu PARAM. Taková práce je zdlouhavá a zbytečná. Navíc, pokud by se ve feedu objevila nová barva či nová hodnota pro velikost, vaše výběry a pravidla na toto nebudou připravena a budete muset opět do výběrů a pravidel v Mergado Editoru zasahovat. Použijte univerzální, rychlé a přehledné řešení tohoto úkolu, které vám navíc ušetří čas do budoucna.

Jak tedy postupovat? Situaci, kdy máte informace o barvě nebo velikosti umístěné v názvu produktu a chcete jimi odtamtud naplnit parametr Velikost nebo Barva, můžete vyřešit pomocí regulárního výrazu. Tím zajistíte aplikovatelnost takového pravidla na všechny barvy/​velikosti, nikoli jen pár konkrétních. 

Využití regulárních výrazů

Regulárním výrazem získáme přesně tu část textu, která představuje konkrétní hodnotu parametru a takový text si potom uložíme do proměnné a tuto proměnnou následně použijeme v pravidle typu Přepsat, kterým naplníme elementy s parametry.

Jak postupovat v Mergado 2

Ve verzi Mergado 2 doporučujeme nastavovat parametry pomocí speciálního typu pravidla s názvem Nastavit parametry produktů.

Pravidlo funguje tak, že vytvoří parametry, které v něm na levé straně uvedete. A naplní je hodnotami, které budou na pravé straně. 

Pokud na pravé straně zapíšete proměnné, Mergado Editor u produktů použije konkrétní hodnotu proměnné, která se týká právě aktuálního produktu.

Pravidlo má ještě doplňkovou funkci: Když na pravé straně nic nezadáte (necháte pole formuláře prázdné), bude naopak parametr smazán. Pravidlo proto dokážete použít i pro případné mazání nechtěných parametrů.

Práce s proměnnými

Často se stává, že ve feedu chybí parametry produktů v obvyklém elementu PARAM a jednotlivé parametry se nachází přímo v názvech produktů (v elementech NAME_EXACT, G:TITLE, PRODUCTNAME, atd.) nebo v popisech (tj. v elementech DESCRIPTION, LONG_DESCRIPTION, apod.).

V těchto případech můžeme využít možnost vytvoření vlastní proměnné — do proměnné zachytíme pomocí regulárních výrazů jenom určitou část textu, kterou chceme (například konkrétní velikost trička, objem hrnku, rychlostní index pneumatiky, materiálové složení) a takovou proměnnou potom použijeme právě v pravidle typu Nastavit parametry produktů.

Co jsou proměnné, jak je vytvářet a jak s nimi pracovat najdete v naší nápovědě:

Další možnosti vytváření parametrů

Protože pravidlo Nastavit parametry produktů nemá pokročilé možnosti nastavení, může se někdy hodit tímto pravidlem provést jen inicializaci, tj. vytvoření jen názvů parametrů a následně konkrétní hodnoty k parametrům už budeme přidávat jinými typy pravidel.

Příklad: 

1. V prvním kroku vytvoříme názvy parametrů:

2. Ve druhém kroku budeme nastavovat konkrétní hodnoty, třeba pomocí pravidla Hromadné přepisování dle hodnot:

Nebo pomocí pravidla Hromadné přepisování dle výběrů:

Práce s parametry v Mergado 2 a rozdíly při práci s nimi, oproti původnímu Mergado 1, je podrobně rozepsána ve vlákně na našem fóru Práce s parametry v Mergadu 2.

Níže uvedený postup byl platný pro starší verzi Mergado 1:

Vytvoření proměnné

Proměnné vytváříme na kartě Proměnné → Nová proměnná

Tuto proměnnou potom naplníme, podobně jako je to na obrázku, regulárním výrazem. Ten říká, že z textu v elementu PRODUCT bere první slovo, které je, ať už s mezerou nebo bez ní, nejblíže za slovem “odstín:“.

Tvorbou regulárních výrazů, které práci s výběry velmi usnadňují, vás může provést třeba naše PDF s jejich vysvětlením. Pokud byste se do učení nechtěli pouštět, můžete nás kontaktovat na technické podpoře, rádi vám s regulárním výrazem na míru vašim produktům pomůžeme. 

Obdobně bude naplnění proměnné fungovat u velikosti produktů. 

Výběr produktů

Pro další práci s takto vytvořenou proměnnou budeme potřebovat konkrétní výběr v MERGADU, pro který má platit – například Všechny produkty. Pokud potřebujete jiný výběr, snadno si ho v MERGADU vytvoříte. Dovedeme si představit například vytvoření výběru, který bude obsahovat takové produkty, které mají informaci o barvě v názvu. 

Pravidla

V dalším kroku vytvoříme pravidlo, kterým dané elementy naplníme textem, jež jsme získali z názvu produktu.

Totožný bude postup i u velikosti zboží. 

Na závěr nezapomeneme pravidla aplikovat, aby se propsala do výstupního feedu. K tomu nedojde okamžitě – máme tedy prostor opravit případné chyby. Nejsnáze provedeme kontrolu vypsáním hodnot elementů, které jsme pravidly naplnili, a to na kartě Elementy → Hodnoty elementu → Vypsat hodnoty elementu.

Následně můžete informace o velikosti z názvu odstranit (např. GLAMI vyžaduje, aby informace o velikosti nebyly v názvu přítomny). Znovu vám v tom pomohou regulární výrazy a pravidlo Najít a nahradit. Celý postup jsme popsali v třetím díle Nejčastějšího využití Mergada.

Potřebujete s regulárními výrazy nebo jinými záležitostmi v Mergadu poraditNapište námNa mnoho otázek vám také odpoví e‑commerce odborníci na Mergado fóru.

Kateřina Šmajzrová

Katka se panu Mergadovi stará o české texty, hlídá aby jim bylo rozumět a aby vás bavily. Taky točí videa a webináře pro ty, kdo jsou spíš na obrázky než na texty. Mimo to ráda chodí po horách a čte.