Nové rozhraní pro práci s nástrojem IN zjednoduší práci v Mergadu

Článek zveřejněn 05.08.2015

O operátoru IN

Operátor IN najdete na stránce Produkty. Určen byl pro tvorbu výběrů, kdy máte seznam položek zboží a s ním byste rádi v Mergadu pracovali. Položky ovšem nemají společnou vlastnost, pomocí které by je bylo možné vybrat, například podle určité ceny. Za pomoci operátoru IN můžete tyto položky zboží vybrat, například pomocí elementu ITEM_ID takto:

ITEM_ID IN ("123"; "456"; "789")

Nové zjednodušení práce s operátorem IN

Doposud jste museli v administraci Mergada zapsat celý text viz výše. Tedy včetně středníků a uvozovek. To ale nebylo moc praktické. Nově jsem tedy upravil políčko pro zadání výběru tak, že když vyberete operátor „Je obsažený ve výběru“, tak se vpravo zvětší textové políčko. Do něj můžete vložit hodnoty zkopírované např. z Excelu, kdy každá jedna položka je na novém řádku. To celé vytváření výběrů zjednoduší.

Nový zápis hodnot operátoru IN v Mergadu

Příklad nového zápisu hodnot do operátoru IN.

Přidat komentář