Zanořené elementy v Mergadu

Pokud inzerujete na Google Nákupech, nejspíš už jste se setkali s elementem Shipping, který zahrnuje informace o dopravě – o její ceně, typu dopravy a zemi, pro kterou informace platí. Ukažme si, jak tyto zanořené elementy dostanete do vašeho feedu v Mergadu.

Pokud inzerujete na Google Nákupech, nejspíš už jste se setkali s elementem Shipping, který zahrnuje informace o dopravě – o její ceně, typu dopravy a zemi, pro kterou informace platí. Ukažme si, jak tyto zanořené elementy dostanete do vašeho feedu v Mergadu.

Jak nastavit element Shipping v Mergadu

Možná vás napadlo, že by to šlo skrze vytvoření elementu se svislítkem, podobně jako je tomu u parametrů. Takový postup bohužel Google neakceptuje a je potřeba se k těmto zanořeným elementům dostat trochu oklikou. 

1) Začněte vytvořením elementů, které budou obsahovat informaci o ceně a zemi původu pro konkrétního dopravce (např. Českou poštu, PPL nebo jiné). Pro cenu dopravy může nový element vypadat například následovně: G:PRICE|PPL, pro zemi potom: G:COUNTRY|PPL. Informaci o typu dopravy si Mergado vezme z těchto dvou elementů (podobně byste potom mohli vytvořit i elementy pro další typ dopravy – poštu, DHL,…).

2) Konkrétní informace o ceně dopravy u tohoto dopravce pak doplníme pravidlem. To aplikujeme na výběr, který potřebujeme (třeba když je různá cena dopravy podle hodnoty zásilky nebo její velikosti/​hmotnosti). V našem příkladu budeme postupovat podle ceny zboží – rozdělíme si je na dva výběry, do 200 Kč a nad 200 Kč.
Využijeme typ pravidla Přepsat a pro element, který jsme si vytvořili (G:PRICE|PPL), nastavíme konkrétní cenu —  např. 89 Kč. 

3) Obdobně postupujeme v případě doplnění informace o zemi (G:COUNTRY|PPL), kterou pomocí pravidla upravíme na CZ (SK, UK,…). Pro každý cenový výběr můžeme samozřejmě nastavit jinou cenu.


Výstup vašeho feedu pak bude vypadat následovně:

A takhle náhled z XML feedu:

Pomohli jsme vám? Další články o nastavení feedu pro Google Nákupy najdete tady.

Kateřina Šmajzrová

Katka se panu Mergadovi stará o české texty, hlídá aby jim bylo rozumět a aby vás bavily. Taky točí videa a webináře pro ty, kdo jsou spíš na obrázky než na texty. Mimo to ráda chodí po horách a čte.