Přepočítejte měnu pohodlně pomocí Mergada

Článek zveřejněn 28.05.2019

S přibývajícím počtem zahraničních uživatelů Mergada rostou dotazy na to, jak jednoduše přepočítat měnu, kterou uvádí e-shop, na měnu, kterou vyžaduje konkrétní srovnávač. Měnu v Mergadu přepočítáte dvěma způsoby. Pojďme si je popsat.

Přepočítat měnu je snadné

1. Element obsahující částku neobsahuje měnu

Pokud element obsahující částku, která se má přepočítat, neobsahuje měnu (je to obyčejná cifra, např. 249), stačí si přidat výpočtové pravidlo. Jeho pomocí částku přepočítáte konkrétním koeficientem nebo proměnnou z aplikace Bidding Fox Elements. BFE je šikovná appka, která zavádí nové elementy do Mergada. Některé z nich obsahují několikrát denně aktualizované koeficienty dle kurzovního lístku pro přepočty měn.

Ukázka některých elementů z nastavení aplikace Bidding Fox Elements.

Příklad

V pravidle je vidět přepočet koeficientem 0.123. V poli pro výpočet je uvedena proměnná obsahující cenu krát koeficient – tedy: %G_PRICE%*0.123.

Příklad výpočtového pravidla pro převod z USD na RON.

Pokud bude na tomto exportu zapnutá aplikace Bidding Fox Elements, přidá do něj nové proměnné – místo koeficientu 0.123 se použije proměnná z appky BFE. Např. takto: %G_PRICE%*%BFE_C_EUR_USD% (kdy %BFE_C_EUR_USD% je proměnná obsahující skutečný aktuální koeficient pro přepočet EUR na USD).

Ukázka možností generování kurzů měn pomocí aplikace Bidding Fox Elements.

2. Element obsahující částku obsahuje i měnu

Pokud element obsahující částku, která se má přepočítat, obsahuje i měnu (např. u formátů pro Google Nákupy, Facebook apod. to vypadá takto: 249 EUR), nejedná se už pouze o číslo, ale o textový řetězec. Přepočítání měny bude v tomto případě vyžadovat pár kroků navíc.

Postup:

  1. Nejprve musíte dočasně odstranit měnu – přidejte si pravidlo typu Najít a nahradit, kde do pole Najít zadejte měnu (včetně mezery, která je před či za měnou) a nahraďte ji za nic – pole Nahradit tedy zůstane prázdné. Tím se „textová“ měna odstraní a jako hodnota elementu vám zůstane pouze číslo.
  2. Dále postupujte obdobně jako v prvním způsobu – přidejte si výpočtové pravidlo, kde částku přepočítáte konkrétním koeficientem nebo proměnnou z aplikace Bidding Fox Elements.
  3. Podle potřeby si přidejte druhé pravidlo, které vám částku zaokrouhlí (např. na desetiny).
  4. Doplňte zpět měnu – tentokrát už pravidlem typu Přepsat, kde do pole pro novou hodnotu zadejte proměnnou obsahující přepočítanou částku a k ní doplňte i měnu. Např.: %G_PRICE%USD.
Ukázka posloupnosti pravidel při přepočítání měny, kdy element obsahuje částku i měnu.

Odstraňte navždycky potíže s přepočítáváním měny. Pomocí Mergada to zvládnete na pár kroků. Využijte služby appky Bidding Fox Elements, s její pomocí vylepšíte nastavení vaší inzerce a zvýšíte její výkonnost.

Bidding Fox Elements

Zvyšujte výkonnost inzerce pomocí desítek nových elementů s Bidding Fox Elements. Tato aplikace pracuje se statistickými daty nejen ze zbožových srovnávačů a vytváří nové elementy. Díky ní zlepšíte nastavení své inzerce a zvýšíte její výkonnost.

Přidat komentář