Výpočtové pravidlo s textovými daty aneb pozor na počítání s textem

Článek zveřejněn 28.02.2018

Na našem supportu vám denně pomáháme s obsluhou Mergada a jeho nástrojů. Setkáváme se tak se zajímavými případy, jejichž řešení bývá výzvou i pro nás. Dnes se budeme věnovat problematice nastavování výpočtových pravidel.

Nedávno jsme se takto potřebovali zamyslet nad tím, proč nefunguje výpočtové pravidlo na počítání slevy u facebookového formátu.

Textové hodnoty

Facebook pro inzerci vyžaduje, aby hodnoty elementů ve feedu obsahovaly měnu. Proměnné použité ve výpočtu (%G_SALE_PRICE%, %G_PRICE%) tak kromě čísel obsahují také text (znaky měny). Právě tento text výsledky výpočtových pravidel ovlivňuje, protože výpočet neumí pracovat s textovými řetězci.

Je proto třeba si ohlídat, jestli ve výpočtovém pravidle počítáme pouze s číselnými hodnotami a nikoliv s textem.

Postup

A jak výpočet u takového feedu udělat správně? Máme dvě možnosti, které si teď popíšeme. V Mergadu zastáváme použití regulárního výrazu (možnost B.). Pokud umíte pracovat s reguláry, bude pro vás tvorba takovýchto výpočtů snazší a rychlejší.

A. Prostřednictvím pomocného elementu:

  1. vytvoříme si pomocný element na stránce Elementy (např. PRICE_2)
  2. potom si vytvoříme pravidlo typu Přepsat, kterým si do pomocného elementu PRICE_2 zkopírujeme hodnoty z elementu G:PRICE, jenž kromě částky obsahují i měnu (v G:PRICE nám tedy zůstanou všechny hodnoty, které daný zbožový srovnávač potřebuje)
  3. vytvoříme pravidlo typu Najít a nahradit, kde budeme hledat v pomocném elementu PRICE 2 měnu (včetně mezery, která je mezi částkou a měnou), tedy např. "<mezera>Kč" a nahradíme za nic (necháme zde prázdné pole)

Tím odstraníme měnu v pomocném elementu a můžeme ho, resp. jeho proměnnou %PRICE_2%, bez obav použít ve výpočtovém pravidle.

B. Prostřednictvím regulárního výrazu:

  1. na stránce Proměnné si vytvoříme novou pomocnou proměnnou z elementu G:PRICE
  2. jako regulární výraz (pro měnu umístěnou za částkou napravo) použijeme: \d+
  3. zadáme Otestovat výraz, což nám ukáže podobu textu po zpracování regulárním výrazem
  4. pojmenujeme novou proměnnou (např. PRICE_2)
  5. s proměnnou %PRICE_2% můžeme pracovat ve výpočtovém pravidlu

Uvádění měny v elementech PRICE ovšem nevyžaduje pouze Facebook. Měna u hodnot elementů ve feedu musí být obsažena také na Google Nákupech. V obou těchto formátech je proto při tvorbě vzorce na výpočet např. slevy na místě, abyste si prověřili, jestli v proměnné počítáte pouze s čísly a ne i s textovým řetězcem.

Přidat komentář