Pokud prodáváte oblečení a módní doplňky, specializovaný srovnávač GLAMI patří mezi hlavní kanály, kde zviditelníte své zboží. Abyste tomuto zbožáku dodávali kvalitní feed, musíte se v něm zbavit všech nedostatků.

Pokud prodáváte oblečení a módní doplňky, specializovaný srovnávač GLAMI patří mezi hlavní kanály, kde zviditelníte své zboží. Abyste tomuto zbožáku dodávali kvalitní feed, musíte se v něm zbavit všech nedostatků. Proto jsme ve spolupráci s GLAMI dali dohromady článek, který vám na této platformě pomůže odstranit nejčastější chyby.

Odhalte chyby ve feedu. Udělejte si bezplatný Mergado Audit.

Udělejte si bezplatný Audit feedu
 • zlepšíte kondici vašeho feedu a získáte doporučení na jeho opravu
 • rychlá a bezplatná technická analýza

1. Párování kategorií

Pro správné napárování zboží ve feedu uvádějte koncové kategorie (např. ne pouze “boty”, ale “kotníkové boty”) podle specifikace GLAMI a pohlaví. V opačném případě může v dané kategorii dojít zamítnutí produktů.

Požadavky elementu CATEGORYTEXT: 

 • jedná se o povinný element
 • v každé kategorii může být vždy jeden druh produktu
 • vždy uvádějte pohlaví
 • dětské kategorie rozdělujte na “dívčí” a “chlapecké”
 • element CATEGORYTEXT nelze nahradit elementem CATEGORY_ID

Časté chyby v CATEGORYTEXTU a jejich řešení

 • Příklad: Ve feedu uvádíte pouze “dámské boty”.

  Problém: V obecných kategoriích většinou nedosáhnete dobrých výsledků. Proto se snažte uvádět vždy co nejkonkrétnější kategorii.

  Řešení: Příliš obecné kategorie dokážete v MERGADO Editoru přepsat pomocí speciálního pravidla Hromadné přejmenování kategorií:

  1. Vytvořte nové pravidlo.
  2. Pojmenujte ho, např. Přejmenování kategorií
  3. Vyberte typ pravidla Hromadné přejmenování kategorií
  4. Výběr proveďte na všechny produkty.
  5. Klikněte na tlačítko Předvyplnit levou stranu.
  6. Na pravé straně pomocí našeptávače vyplňte GLAMI kategorie.
 • Příklad: Ve feedu uvádíte pouze “boty – kotníkové boty”

  Problém: Neuvedené pohlaví může způsobit, že se například dámské boty zobrazí mezi pánskými. Takto se velmi snadno můžete připravit o objednávky.

  Řešení: Jedna z možností je segmentovat kategorie podle pohlaví a následně pravidlem Hromadné přepisování dle výběru každou z nich zařadit do správné GLAMI kategorie.

  1. Na stránce Produkty pomocí Onelineru vyhledejte jednotlivé kategorie a vyhledání doplňte informaci, jestli se jedná o dámské nebo pánské zboží.

  2. Výběr pojmenujte a uložte. Tímto způsobem vytvořte několik výběrů.

  3. Vytvořte nové pravidlo.

  4. Pojmenujte ho, např. Přejmenování kategorií

  5. Vyberte typ pravidla Hromadné přepisování dle výběru.

  6. V poli Element vyberte element CATEGORYTEXT.

  7. Klikněte na tlačítko Předvyplnit levou stranu.

  a. MERGADO Editor si sám natáhne vytvořené výběry.

  8. Na pravé straně pomocí našeptávače vyplňte GLAMI kategorie.

 • Příklad: Kategorie obsahuje různá ID či znaky.

  Problém: V tomto případě je pravděpodobné, že GLAMI nerozezná hodnoty a produkty zamítne.

  Řešení: Hodně závisí na tom, co přesně obsahuje element. V případě, že to jsou například ID kategorií, musíte tyto hodnoty přepsat na kategorie GLAMI.

  1. Vytvořte nové pravidlo.
  2. Pojmenujte ho, např. Nastavení GLAMI kategorií
  3. Vyberte typ pravidla Hromadné přepisování dle hodnot
  4. Výběr proveďte na všechny produkty.
  5. Na levé i pravé straně vyberte element CATEGORYTEXT.
  6. Klikněte na tlačítko Předvyplnit levou stranu.
  7. Na pravé straně pomocí našeptávače vyplňte GLAMI kategorie.
 • Příklad: Ve feedu chybí element CATEGORYTEXT

  Problém: Element je povinný. GLAMI proto produkty, u kterých tento element chybí, zamítne.

  Řešení: Pokud máte názvy kategorií v jiném elementu, stačí je pomocí pravidla hromadně překopírovat do elementu CATEGORYTEXT.

  1. Vytvořte nové pravidlo.
  2. Pojmenujte ho, např. Naplnění elementu CATEGORYTEXT
  3. Vyberte typ pravidla Hromadné zkopírování hodnot
  4. Výběr proveďte na všechny produkty.
  5. Na levé straně zadejte element, ve kterém máte kategorie ze vstupního feedu.
  6. Na levou stranu zadejte hodnotu CATEGORYTEXT.

  TIP: V případě, že kategorie ve vstupním feedu nemáte, ale máte je aspoň v nějaké tabulce, použijte pravidlo Import datového souboru. Jak toto pravidlo správně nastavit, se dozvíte v článku Dostaňte data z Google Sheets do Mergada.

 • Příklad: Ve feedu uvádíte pouze “dětské boty”.

  Problém: Nevyplněné pohlaví může způsobit, že například dívčí boty se zobrazí v chlapecké kategorii. I takto se můžete připravit o objednávky. 

  Řešení: Jedna z možností je segmentovat kategorie podle pohlaví, a poté pravidlem Hromadné přepisování dle výběru zařadit každou z nich do správné GLAMI kategorie

  1. Na stránce Produkty pomocí Onelineru vyhledejte jednotlivé kategorie a doplňte jim informaci, jestli se jedná o dívčí nebo chlapecké zboží.

  2. Výběr pojmenujte a uložte. Tímto způsobem vytvořte několik výběrů.

  3. Na stránce Pravidla vytvořte nové pravidlo.

  4. Pojmenujte ho, např. Přejmenování kategorií

  5. Vyberte typ pravidla Hromadné přepisování dle výběru.

  6. V poli Element vyberete element CATEGORYTEXT.

  7. Klikněte na tlačítko Předvyplnit levou stranu.

  a. MERGADO Editor si sám natáhne vytvořené výběry.

  8. Na pravé straně pomocí našeptávače vyplňte GLAMI kategorie.

 • Příklad: Názvy kategorii jsou v jiném jazyce, než jazyk stránky.

  Problém: GLAMI tyto produkty zamítne, protože nepřijímá cizojazyčné kategorie.

  Řešení: Názvy kategorií nemusíte překládat. Stačí, když použijete pravidlo Hromadné přejmenování kategorií a jednoduše je přepíšete do patřičného jazyka.

  1. Vytvořte nové pravidlo.
  2. Pojmenujte ho, např. Přejmenování kategorií
  3. Vyberte typ pravidla Hromadné přejmenování kategorií
  4. Výběr proveďte na všechny produkty.
  5. Klikněte na tlačítko Předvyplnit levou stranu.
  6. Na pravé straně pomocí našeptávače vyplňte GLAMI kategorie.
 • <CATEGORYTEXT>Glami.cz | Dámské oblečení a boty | Dámské oblečení | Šaty</CATEGORYTEXT>

2. Záměna ITEM_ID s ITEMGROUP_ID

Při přípravě dat dávejte pozor i na ID produktů. Často se stává, že je e‑shopy posílají špatně, nebo prohodí ITEM_ID s ITEMGROUP_ID. To může ovlivnit správné fungování GLAMI pixelu, který sleduje právě ITEM_ID. Pro jistotu si vysvětleme, k čemu tyto elementy slouží. ITEM_ID je identifikátor produktu, ITEMGROUP_ID je identifikátor skupiny, ve které jsou variantní produkty. 

Požadavky elementu ITEM_ID: 

 • povinný element
 • variantní produkty musí mít unikátní ITEM_ID
 • GLAMI nedoporučuje měnit ITEM_ID kvůli GLAMI piXelu

Požadavky elementu ITEMGROUP_ID: 

 • slouží pro seskupení produktů
 • variantní produkty mají stejné ITEMGROUP_ID

Časté chyby v ITEM_ID a ITEMGROUP_ID a jejich řešení

 • Příklad: U variantních produktů chybí ITEMGROUP_ID.

  Problém: Variantní produkt se zobrazí jako samostaný produkt.

  Řešení: V tomto případě doporučujeme buď doplnit jednotlivým produktům ITEMGROUP ID už v administraci e‑shopu, nebo doplnit pomocí pravidla Import datového souboru.

 • Příklad: Variantních produkty mají duplicitní ITEM_ID.

  Problém: ITEM_ID musí být u všech produktů jedinečné. V opačném případě mohou být produkty zamítnuty

  Řešení: Nejdřív zkontrolujte, jestli nemáte prohozené ITEM_ID s ITEMGROUP_ID. V případě, že ne, doplňte produktům jedinečné ITEM_ID. To nejlépe zvládnete buď v administraci svého e‑shopu, nebo si ID naimportujte pomocí pravidla Import datového souboru.

 • <ITEM_ID>abc123</ITEM_ID>

  <ITEMGROUP_ID>A86</ITEMGROUP_ID>

3. Chybějící rozměry produktů v elementu PARAM SIZE

Parametry, které určují velikost oblečení (hned za nimi jsou udržitelnost a materiál), pro nakupující patří mezi nejdůležitější informace. Proto se zaměřte na to, ať tyto údaje posíláte správně. 

Požadavky elementu PARAM SIZE:

 • povinný element (výjimky: kabelky, hodinky, brýle) 
 • slouží pro určení velikosti produktů
 • všechny variantní produkty musí mít vlastní velikost
 • nemůžete posílat vyprodané velikosti 
 • seznam velikostí pro GLAMI

Časté chyby v PARAM SIZE a jejich řešení

 • Příklad: Jeden produkt může mít jen jednu hodnotu PARAM SIZE. U variantní produktů je třeba zohlednit ITEMGROUP_ID.

  Problém: GLAMI zamítá produkty, které mají více rozměrů

  Řešení: Tento problém musíte vyřešit už v administraci e‑shopu vygenerováním feedu, ve kterém jsou varianty uvedeny jako jednotlivé produkty. Aktuálně v Mergadu pracujeme na přidání funkce, která umožní rozdělit “parent” produkt se zanořenými variantami na jednotlivé variantní produkty.

 • Příklad: Pouze parametry mohou obsahovat informace o rozměrech zboží.

  Problém: V případě, že rozměry nejsou obsažené právě v parametrech, GLAMI tyto produkty může zamítnout.

  Na tento problém se nabízejí 2 řešení:

  Řešení 1: Pokud máte rozměry v jiných elementech, musíte je zkopírovat do elementu PARAM | Size. Snadno to zvládnete pomocí pravidla Hromadné zkopírování hodnot.

  1. Vytvořte nové pravidlo a pojmenujte ho.
  2. Vyberte pravidlo Hromadné zkopírování hodnot.
  3. Výběr proveďte na všechny produkty.
  4. Na levé straně zvolte element, ve kterém se uvádí rozměry.
  5. Na pravé straně (Cílové elementy) klikněte na ikonku štítek a zvolte parametr rozměr.

  Řešení 2: V případě, že rozměry máte například v názvu produktu, musíte nejdřív získat rozměr z názvu a vložit ho do proměnné. Následně pak tuto proměnnou naplňte elementem PARAM | Size.

  1. Na stránce Proměnné vytvořte novou proměnnou.

  2. Vyberte vstupní element, ze kterého chcete získat rozměr.

  3. Do pole Regulární výraz zadejte následující hodnotu: .+ (\w+)$

  4. Vyplňte název proměnné, např. SIZE.

  5. Na stránce Pravidla vytvořte nové pravidlo, kterým naplníte parametr SIZE.

  6. Pravidlo pojmenujte a vyberte typ pravidla Přepsat.

  7. Výběr proveďte na všechny produkty.

  8. V poli Element klikněte na štítek na levé straně a vyberte parametr SIZE.

  9. Do pole Nový obsah mezi procenta vepište nedávno vytvořenou proměnou SIZE.

  10. Pravidlo uložte a zkontrolujte na stránce Produkty.

 • Příklad: Vyprodané velikosti variantních produktů nelze posílat na stránku.

  Problém: GLAMI vyprodané produkty nezobrazuje ve vyhledávání.

  Řešení: V Mergadu si můžete vyfiltrovat produkty, které mají hodnotu DELIVERY_DATE u variantních produktů vyšší než 0. Tento výběr poté jednoduše skryjete pomocí skrývacího pravidla.

  1. Na stránce Produkty si vyfiltrujte produkty, které mají v elementu DELIVERY_DATE hodnotu vyšší než 0. Výběr uložte.

  2. Na stránce Pravidla vytvořte nové pravidlo.

  3. Pojmenujte pravidlo, např. Skrytí vyprodaných produktů.

  4. Vyberte typ pravidla Skrytí produktu.

  5. Použijte prve vytvořený výběr.

  6. Uložte pravidlo.

 • <PARAM>

      <PARAM_NAME>velikost</PARAM_NAME>

      <VAL>41</VAL>

  </PARAM>

4. Chybějící dostupnost produktu

Na Mergadu podpoře se poměrně často potýkáme s problémem, kdy uživatelům ve feedu chybí dostupnost produktů. Přitom informace, jestli zboží je či není skladem, může být důležitý faktorem v rozhodovacím procesu zákazníka. Na GLAMI si tento element není povinný, ale jeho důležitost neoddiskutovatelná.

Požadavky elementu DELIVERY DATE: 

 • Tento element je povinný.
 • Zboží skladem: <DELIVERY_DATE>0</DELIVERY_DATE>
 • Zboží není skladem (bude do 5 dnů): <DELIVERY_DATE>5</DELIVERY_DATE>

Časté chyby v DELIVERY DATE a jejich řešení

 • Příklad: Všechny produkty mají stejnou hodnotu, ale přitom mají různou dostupnost.

  Problém: Tato informace je zavádějící a může poškodit váš brand.

  Řešení: Rozdělte produkty do různých výběrů podle dostupnosti produktů a pomocí pravidla Hromadné přepisování dle výběru naplňte hodnoty DELIVERY_DATE.

  1. Na stránce Produkty vytvořte výběry podle dostupnosti produktů.
  2. Pojmenujte je a uložte.
  3. Vytvořte a pojmenujte nové pravidlo.
  4. Zvolte pravidlo Hromadné přepisování dle výběru.
  5. Vyberte element DELIVERY_DATE.
  6. Klikněte na Předvyplnit levou stranu, nebo ručně vyplňte levou stranu výběry, které potřebujete použít.
  7. Na pravou stranu uveďte hodnoty podle toho, kolik dní potrvá, než bude produkt dostupný, např.: 
   1. Zboží je skladem –⁠ hodnota bude: 0
   2. Zboží není skladem (bude do 5 dnů) –⁠ hodnota bude: 5
 • Příklad: Dostupnost produktů je vyplněna v jiném elementu, nebo úplně chybí.

  Problém: Informace o dostupnosti je povinná součást rozhodovacího procesu zákazníka, proto její správné uvádění nezapomeňte zkontrolovat.

  Na tento problém se nabízejí 2 řešení:

  Řešení 1:  V případě, že dostupnost produktů máte v jiném elementu, stačí je jednoduše překopírovat pravidlem Hromadné zkopírování hodnot.

  1. Vytvořte nové pravidlo a pojmenujte ho.
  2. Vyberte pravidlo Hromadné zkopírování hodnot.
  3. Výběr proveďte na všechny produkty.
  4. Na levé straně zvolte element, ve kterém uvádíte dostupnost.
  5. Na pravé straně (Cílový element) zvolte element DELIVERY_DATE.

  Řešení 2: V případě, že všechny produkty mají stejnou dostupnost, a tuto informaci neuvádíte ve feedu, element naplňte pomocí pravidla Přepsat.

  1. Vytvořte nové pravidlo a pojmenujte ho.
  2. Vyberte pravidlo Přepsat.
  3. Výběr proveďte na všechny produkty.
  4. Z elementů vyberte element DELIVERY_DATE.
  5. Jako nový obsah uveďte počet dnů.
 • <DELIVERY_DATE>0</DELIVERY_DATE>

5. Problémy s obrázky kvůli chybějícímu elementu IMGURL

Element slouží k posílání samotných obrázků produktů (bez modelů). GLAMI je doporučuje zasílat v nejvyšší možné kvalitě s bílým pozadím. Pro obrázky s modely využívejte element IMGURL_ALTERNATIVE. 

NEZAPOMEŇTE: Fotky s vodoznaky nebo s logem obchodu GLAMI zamítne.

Požadavky elementu IMGURL:

 • Posílejte neupravené fotografie.
 • Vodoznaky a loga jsou zakázané.
 • Fotografie nesmí obsahovat text.
 • Doporučení: obrázky zasílejte v nejvyšším možném rozlišení.
 • Maximální velikost obrázků je 1500 px x 500 px.
 • Obrázky musí být na světlém nebo bílém pozadí.
 • V tomto elementu posílejte pouze obrázky samotného produktu (obrázky s modely posílejte v element IMGURL_ALTERNATIVE.

Časté chyby v IMGURL a jejich řešení

 • Příklad: Obrázky obsahují vodoznaky, loga a podobně.

  Problém: Produkty, u kterých mají obrázky vodoznaky, GLAMI zamítne.

  Řešení: Odhalte chyby v obrázcích vašeho e‑shopu s bezplatným auditem nástroje Feed Image Editor. Jejich kvalitu ověříte jednoduše a podle specifikace GLAMI.

  1. Otevřete si stránku audit obrázků na adrese https://audit-obrazku.cz.
  2. Uveďte URL adresu feedu.
  3. Z možností formátů vyberte GLAMI.
  4. Uveďte svoji e‑mailovou adresu. 
   1. Do 24 hodin vám dorazí výsledky na uvedený mail.

  TIP: Nalezené chyby dokážete opravit ručně, ale čas i starosti výrazně ušetříte s aplikací Feed Image Editor. Vyzkoušejte ji na 30 dní zdarma.

 • Příklad: Na hlavním obrázku je produkt zobrazený s modelem.

  Problém: Produkty s modely v elementu IMGURL mohou být zamítnuty.

  Řešení: Pro obrázky s modelem využijte element IMGURL_ALTERNATIVE. V hlavním elementu IMGURL posílejte pouze samotný produkt. Tento problém vyřešíte pravidlem Hromadné zkopírování hodnot, nebo využijte makro Prohození hodnot u dvou elementů.

6. Element PRODUCTNAME

Tento element slouží pro uvádění názvu produktu. GLAMI do něj doporučuje přidávat také pohlaví, materiál či barvu zboží.

Požadavky:

 • Element je povinný.
 • Musí obsahovat název produktu.
 • Doporučení: k názvu přidejte pohlaví, materiál, barvu.
 • Neuvádějte nerelevantní informace typu doručení zdarma, atd.
 • Do tohoto elementu neuvádějte velikost produktu.

Časté chyby v PRODUCTNAME a jejich řešení

 • Příklad: Konec názvu obsahuje rozměry produktů.

  Problém: V GLAMI v názvu zakazuje uvádět rozměry a promo výrazy.

  Řešení: V případě, že rozměry umístíte například do názvu produktu, musíte z něj nejdřív vytáhnout rozměr a vložit jej do proměnné. Následně pak touto proměnou naplňte element PARAM | Size.

  1. Na stránce Proměnné vytvořte novou proměnou.

  2. Vyberte vstupní element, ze kterého chcete získat rozměr.

  3. Do pole Regulární výraz zadejte následující hodnotu: .+ (\w+)$

  4. Vyplňte název proměnné, např. SIZE.

  4. Na stránce Pravidla vytvořte nové pravidlo, kterým naplňte parametr SIZE.

  5. Pravidlo pojmenujte a zvolte typ pravidla Přepsat.

  6. Výběr proveďte na všechny produkty.

  7. V poli Element na levé straně klikněte na štítek a vyberte parametr SIZE.

  8. Do pole Nový obsah vložte mezi procenta nedávno vytvořenou proměnou SIZE.

  9. Pravidlo uložte, a zkontrolujte na stránce Produkty.

  10. Velikost z názvu odstraníte:

  • pomocí pravidla Najít a nahradit
  • pomocí regulárních výrazů

  TIP: Naučte se pracovat s regulárními výrazy v MERGADO Editoru. Naučíme vás to bezplatně na webináři Zefektivněte workflow při úpravě produktových dat. Jednoduše, pomocí regulárních výrazů.

 • Příklad: Název obsahuje reklamní výrazy, jako například: Sleva, Akce, Zdarma, apod.

  Problém: GLAMI inzerci takových produktů zamítne.

  Řešení: Vytvořte pravidlo Najít a nahradit a nepovolené výrazy z názvů hromadně smažte.

  1. Vytvořte nové pravidlo a pojmenujte ho.
  2. Vyberte pravidlo Najít a nahradit.
  3. Výběr proveďte na všechny produkty.
  4. Zvolte element PRODUCTNAME.
  5. Do pole Najít napište výrazy, které chcete odstranit.
  6. Pole Nahradit nechte prázdné, nebo doplňte povolené výrazy.
 • Příklad: Inzerujete na českém GLAMI a stejný feed chcete použít i v Maďarsku.

  Problém: Maďarské GLAMI v elementech nepřijímá produktové informace uvedené v jiném jazyce než v maďarštině.

  Řešení: Vyexportujte si názvy produktů z Mergada do Google Sheets tabulky. Názvy přeložte do maďarštiny a pomocí pravidla Import datového souboru je naimportujte zpět do Mergada.

  1. Na stránce Produkty se přepněte na tabulkové zobrazení.
  2. Zde klikněte na ikonku tužky a vyhledejte element, ve kterém uvádíte názvy produktů. 
   1. Pokud chcete překládat i popis produktů, přidejte také element DESCRIPTION.
   2. Nepotřebné elementy klidně smažte.
  3. Na levé straně klikněte na tlačítko Stáhnout CSV a vyberte možnost Vybrané sloupce. Tímto způsobem si stáhnete CSV soubor, ze kterého jednoduše překopírujte data do Google Sheet tabulky.
  4. Po přeložení názvů a popisků použijte pravidlo Import datového souboru.

  TIP: S hromadným přeložením textů při větším množství produktů vám pomůže aplikace Mergado Translate.

 • <PRODUCTNAME>Dámské kožené kotníkové boty</PRODUCTNAME>

Detailní informace ohledně specifikace GLAMI najdete na tomto odkazu: https://www.glami.cz/info/feed

Věnujte pozornost opravě chyb na GLAMI. Pokud budete mít bezchybný feed, vaše inzerce poběží naplno a bude splňovat to nejdůležitější: generovat zisk. A nezapomeňte –⁠ zde jsme si popsali pouze základní chyby. Je ale možné, že ve vašem feedu najdete další, specifické nesrovnalosti. Pokud si s nimi nebudete vědět rady, neváhejte nám napsat na podporu nebo na diskuzní fórum.

Fišer Ádám

Adam se v Mergadu stará o maďarský obsah. Pečuje o web, překládá a píše články a komunikuje s klienty a agenturami. Ve volném čase sportuje a čte knížky. Rád vaří, hraje deskové hry a zkouší nové věci.